Rady Pedagogiczne w roku szkolnym 2019/2020

12.09..2019 r. - posiedzenie Rady Pedagogicznej - omówienie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

17.09.2019 r. - szkolenie - Pierwsza pomoc

listopad - szkoleniowa Rada Pedagogiczna 

21.01.2020 r. - posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej