Badania sportowo – lekarskie

Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia sportowe musi posiadać zdolność do uprawiania sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Zgodnie z tym rozporządzeniem badania takie przeprowadza tylko i wyłącznie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat medycyny sportowej.

Nasza szkoła współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej „Sportvita”, który mieści się w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1.

Jak wygląda procedura uzyskiwania zdolności do uprawiania sportu?

W Pierwszej kolejności należy skontaktować się z Przychodnią (telefonicznie lub osobiście) i wyznaczyć termin pierwszego badania. Może to zrobić rodzic/opiekun prawny lub trener .

W celu odbycia pierwszorazowej wizyty zawodnik powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na badanie medycyny sportowej;
  2. Ankietę dot. stanu zdrowia dziecka (ankieta ta dostępna jest u psychologa sportu w szkole gab. 115 lub w rejestracji przychodni) – można wypełnić w dniu badania na miejscu.

W dniu badania zawodnik (do 16 r.ż) wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zgłasza się z w/w dokumentacją do rejestracji, gdzie uzyska wskazówki o zakresie badań, które należy wykonać w zależności od dyscypliny sportu, którą zamierza uprawiać. Do pierwszego badania pacjent powinien być na czczo i przynieść mocz do badania. 

Po zakończeniu badań zostanie wyznaczony termin następnego badania (za 6 miesięcy) i wówczas odbędzie się badanie okresowe. Zostanie to wpisane do komputera dlatego też należy pamiętać o terminie kolejnych badań!  Przychodnia wysyła pod podany numer kontaktowy wiadomość sms, przypominającą o zbliżającym się terminie badań. 

Jeśli zawodnik nie zgłosi się w wyznaczonym terminie bez uprzedzenia placówki wypada z kolejki z własnej winy.

Skutkuje to wydłużeniem czasu oczekiwania na kolejny termin i brakiem w tym czasie zdolności do uprawiania sportu. Dlatego też w sytuacjach wyjątkowych(choroba, sytuacje losowe) kiedy nie będzie można odbyć badań w wyznaczonym terminie, należybezzwłocznie poinformować o tym Przychodnię ( telefonicznie lub mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ).Takie działanie pozwoli na utrzymywanie ciągłości zdolności do uprawiania sportu.

 

 
Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Badania sportowo-lekarskie