Badania sportowo – lekarskie

Każdy uczeń uczęszczający na zajęcia sportowe musi posiadać zdolność do uprawiania sportu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Zgodnie z tym rozporządzeniem badania takie przeprowadza tylko i wyłącznie lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat medycyny sportowej.

Nasza szkoła współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej „Sportvita”, który mieści się w Bydgoszczy przy ul. Rejtana 1.

Jak wygląda procedura uzyskiwania zdolności do uprawiania sportu?

W Pierwszej kolejności należy skontaktować się z Przychodnią (telefonicznie lub osobiście) i wyznaczyć termin pierwszego badania. Może to zrobić rodzic/opiekun prawny lub trener .

W celu odbycia pierwszorazowej wizyty zawodnik powinien przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu na badanie medycyny sportowej;
  2. Ankietę dot. stanu zdrowia dziecka (ankieta ta dostępna jest u psychologa sportu w szkole gab. 115 lub w rejestracji przychodni) – można wypełnić w dniu badania na miejscu.

W dniu badania zawodnik (do 16 r.ż) wraz z rodzicem/opiekunem prawnym zgłasza się z w/w dokumentacją do rejestracji, gdzie uzyska wskazówki o zakresie badań, które należy wykonać w zależności od dyscypliny sportu, którą zamierza uprawiać. Do pierwszego badania pacjent powinien być na czczo i przynieść mocz do badania. 

Po zakończeniu badań zostanie wyznaczony termin następnego badania (za 6 miesięcy) i wówczas odbędzie się badanie okresowe. Zostanie to wpisane do komputera dlatego też należy pamiętać o terminie kolejnych badań!  Przychodnia wysyła pod podany numer kontaktowy wiadomość sms, przypominającą o zbliżającym się terminie badań. 

Jeśli zawodnik nie zgłosi się w wyznaczonym terminie bez uprzedzenia placówki wypada z kolejki z własnej winy.

Skutkuje to wydłużeniem czasu oczekiwania na kolejny termin i brakiem w tym czasie zdolności do uprawiania sportu. Dlatego też w sytuacjach wyjątkowych(choroba, sytuacje losowe) kiedy nie będzie można odbyć badań w wyznaczonym terminie, należybezzwłocznie poinformować o tym Przychodnię ( telefonicznie lub mailowo  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ).Takie działanie pozwoli na utrzymywanie ciągłości zdolności do uprawiania sportu.

Wszelkie informacje można uzyskać w rejestracji Przychodni pod nr telefonu: +48 52 322 20 91 (najlepiej po godz 16) , lub u psychologa sportu mgr Magdalena Żyła gabinet. 115 w godzinach urzędowania

 
 
Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Badania sportowo-lekarskie