Obiady - czerwiec

  

Opłata za obiady za miesiąc czerwiec wynosi: 14 x 2,80 zł = 39,20 zł  

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły do  5 czerwca 

Bank PEKAO/O Bydgoszcz 97 1240 6452 1111 0010 7498 3673 

( nazwisko i imię ucznia, nr obiadowy, miesiąc )

Brak wpłaty w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów.

 

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Obiady