Obiady - październik

Opłata za obiady w październiku wynosi 22 x 3,50= 77,00  zł  

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły  do 5 października.
 
Nr konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188
 
Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie do 30 września.

- intendentka Karina Szumla

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Obiady