Obiady - luty

 Opłata obiadowa za miesiąc luty 2018 r  

        10 x 2,80 = 28,00 zł.

Wpłatę prosimy dokonać do 2 lutego na konto:

Bank PEKAO/O Bydgoszcz 97 1240 6452 1111 0010 7498 3673 

( nazwisko i imię ucznia, nr obiadowy, miesiąc )

Brak wpłaty w terminie spowoduje wykreślenie dziecka z obiadów.

 

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Obiady