Obiady-marzec

obiad

  

Opłata za obiady dla klas 1-3 za miesiąc MARZEC wynosi: 23 x 3,50 zł = 80,50 zł

 Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły do 5 marca

Numer konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188 

 Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie. 

intendentka - Karina Szumla