Obiady-czerwiec

obiad

Opłata za obiady dla wszystkich klas za miesiąc CZERWIEC wynosi:

 

16 x 3,50 zł = 56,00 zł  

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły do 5 czerwca. 

 

Brak wpłaty w terminie spowoduje wstrzymanie posiłków do końca roku szkolnego.  

 

Numer konta: 71 1240 6452 1111 0010 8491 2188 

 

Rezygnację z obiadów należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie. 

intendentka - Karina Szumla