WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Rodzice/opiekunowie prawni /, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2018/2019 proszeni są o wypełnienie WNIOSKU NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 01.09.2018 r.). 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 01.09.2018 r.)

WNIOSEK

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy