ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie według następujących zasad: 

  1. Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”.
  2. Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.
  3. Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy:

- rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 1 września),

- natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 - dostarczają do świetlicy uczniowie.

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID - 19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZE ŚWIETLICY

 

Wychowawcy świetlicy

 

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy