WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31

Rodzice/opiekunowie prawni/, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2015/2016 proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia świetlicowe SP 31 i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 01.09.2015 r.).

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 01.09.2015 r.)

WNIOSEK

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy