ZEBRANIA Z RODZICAMI 09.05.2019r.

 

Godzina 17:00

Godzina 18:00

 

sala

klasa

Nauczyciel

klasa

nauczyciel

008

-

-

-

-

009

-

-

-

-

010

3bp

H.Szarkowska

-

-

011

-

-

-

-

012

-

-

2cp

D.Hernet

013

3ap

B.Frankowska

-

-

101

7cp

A.Krzyżelwaska-Suś

-

-

103

-

-

-

-

104

5ap

E.Lewalska

-

-

105

7dp

A.Żywiałowska

-

-

106

5cp

J.Belter

-

-

107

4dp

K.Wrzesińska

-

-

117

4gp

A.Wieczorek

-

-

120

6bp

A.Kwapich

6dp

M.Kasprzak

121

5ep

I.Dembska

-

-

201

-

-

-

-

202

4bp

A.Łysiak

-

-

203

-

-

-

-

204

5bp

K.Dąbrowska

-

-

205

8ap

K.Jarzembowska, P.Kowalczyk

-

-

206

8cp

K.Kłosowski

-

-

207

3ag

S.Sobczuk

3dg

M.Kuliński

213

5dp

A.Piskorz

-

-

214

7bp

B.Dix

8ep

L.Marachowska

215

7ap

R.Obuchowska

3bg

J.Śmieszek

216

4fp

E.Marach-Kunicka

-

-

217

3cg

B.Dirbach

6ap

K.Mianowska

Zebranie klasy 4ap, 4cp, 8dp odbędzie się w środę 08.05.2019 godz.17:00.

Zebranie klasy 4ep, 6cp, odbędzie się w poniedziałek 13.05.2019 godz.17:00.

W zebraniach swoich klas biorą udział trenerzy. Wszyscy nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim w godz. 17:00-19:00. Wychowawcy

i trenerzy pełnia dyżur w pokoju nauczycielskim przed lub po swoich zebraniach w godz. 17:00-19:00.

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

6.09.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami

27.09.2018 r. - zebranie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas 8 SP i 3 gimnazjum - organizacja egzaminów

25.10.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami

6.12.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami - powiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania

31.01.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru

28.02.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 8 SP i 3 GIM - informacja o warunkach przebiegu egzaminów zewnętrznych

28.03.2019 r. - "drzwi otwarte"

9.05.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami - powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Zebrania z rodzicami