Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

6.09.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami

27.09.2018 r. - zebranie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas 8 SP i 3 gimnazjum - organizacja egzaminów

25.10.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami

6.12.2018 r. - klasowe zebrania z rodzicami - powiadomienie o przewidywanych ocenach semestralnych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania

31.01.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami - podsumowanie I semestru

28.02.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami uczniów klas 8 SP i 3 GIM - informacja o warunkach przebiegu egzaminów zewnętrznych

28.03.2019 r. - "drzwi otwarte"

9.05.2019 r. - klasowe zebrania z rodzicami - powiadomienie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i obniżonej ocenie z zachowania

Jesteś tutaj: Start Dla rodziców Zebrania z rodzicami