Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Literackim

   
    Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjum do udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Literackim "Polskie więźniarki w Ravensbruck". 
Konkurs odbywa się pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej, polskiej lekarki, doktor nauk medycznych, więźniarki obozu w Ravensbrück. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać pracę w języku polskim. Praca może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawka, reportaż, wspominienie i powinna zawierać bibliografię.
 
Tematy prac :
1. Ravensbrück - miejsce splamione krwią oraz cierpieniem tysięcy niewinnych kobiet.
2. Wszechobecna atmosfera śmierci jako czynnik kreujący rzeczywistość KL Ravensbrück.
3. Praca - ze wszech miar wyniszczająca - jako narzędzie kaźni w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
 
Praca powinna zawierać bibliografię. Proponowana literatura:
Półtawska W, I boję się snów, Stare rachunki, Beskidzkie rekolekcje,
Wińska U, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbruck, Więzi. Losy więśniarek z Ravensbruck,
Brzosko- Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979,
Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002 (wybór poezji),
Kiedrzyńska W, Ravensbruck- kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965,

Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody :
- wyjazd edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück
- nagrody rzeczowe i książkowe.
termin oddawania prac (wydruk komputerowy i płyta CD)- 5 czerwca br
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.
 
nauczyciele historii

zaproszenie do Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie ZS nr 10- marszałku Józefie Piłsudskim

pilsudskiJak co roku, w maju zapraszam chętnych uczniów z klas IV- VI do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim.
By ułatwić Wam przygotowanie do konkursu, podaję przydatne strony.
 
Termin konkursu: początek czerwca. Szczegółową datę podam później zainteresowanym uczniom.
 
Nagrody czekają :)

Czekam na zgłoszenia w sali 207.

autor: Patrycja Kowalczyk

Multidyscyplinarna rywalizacja dla klas V- VI "Maraton Z Piłsudskim"

 

23 maja (wtorek) o godzinie 16:30 odbędzie się zapowiadany "Maraton z Piłsudskim"- rywalizacja klas, sprawdzająca Waszą wiedzę o patronie Zespołu Szkół nr 10.

Zadania w kategoriach:
- historia (życie, dokonania Józefa Piłsudskiego, osoby związane z Piłsudskim- rozpoznawanie ze zdjęć,
- geografia (mapa II Rzeczypospolitej),
- matematyka,
- język polski (sentencje wypowiedziane przez Marszałka Piłsudskiego),
 
rozwiązywać będziecie w różnych salach. Zbiórka drużyn o 16:15 przed salą 207.
 
 
źródła:
 autor: Patrycja Kowalczyk

"Spacerkiem przez Berlin"

 berlin

Międzyszkolny konkurs prezentacji multimedialnych dla uczniów kl.VI SP i młodzieży kl.I-III gimnazjum.

Cele konkursu:

-poznanie kultury,historii oraz zabytków Berlina

-rozwijanie kreatywności,samodzielności i odpowiedzialności wśród uczniów

-zaangażowanie uczniów w zadania wykraczające treścią poza zajęcia dydaktyczne

-rozwijanie umiejętności samooceny

-uczenie postawy tolerancji wobec innych kultur i narodowości

-kształtowanie umiejętności artystycznego wyrazu oraz zachęcenie uczniów do nauki języka niemieckiego

-integracja uczniów klas VI i młodzieży kl.I-III gimnazjum

Regulamin:

-konkurs skierowany jest do uczniów klas VI oraz uczniów kl.I-III gimnazjum

-zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej Berlina

         komentarz słowny w prezentacji ma być w języku polskim

         czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut

         ocenie podlegać będzie estetyka pracy, pomysłowość i czytelność, sposób prezentacji, bogactwo informacji, poprawność merytoryczna oraz wrażenia ogólne

         autorem pracy może być tylko jedna osoba

         można zgłosić dowolną ilość prac z jednej szkoły

         w prezentacji należy zamieścić informacje:imię i nazwisko autora,nazwę szkoły oraz nazwisko nauczyciela opiekuna (Agnieszka Łysiak) wraz z adresem e-mail 

-prace należy przesłać do 20 maja na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień  nastąpi 9 czerwca 2017 r.w Gimnazjum nr 9

           Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie!!!!!!!!!

autor: Agnieszka Łysiak

Konkurs historyczny dla uczniów klas IV- VI i gimnazjum

 

 „Mąż stanu czy człowiek bez iskry? Władysław Raczkiewicz i jego działalność dla państwa polskiego."

 
Drodzy uczniowie. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Władysława Raczkiewicza. Władysław Raczkiewicz był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947. Przez prawie 8 lat sprawował najwyższy urząd w państwie, będąc z dala od ojczyzny. Część historyków uważa, że Raczkiewicz zasługuje na miano męża stanu, inni są zdania, że nie miał wystarczających kwalifikacji, by stanąć na czele państwa w tak trudnym dla Polski okresie. Owszem był sprawnym administratorem, ale brakowało mu siły charakteru. 
 
Zapraszamy Was zatem do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym 
pt: „Mąż stanu czy człowiek bez iskry? Władysław Raczkiewicz i jego działalność dla państwa polskiego."
 1. Uczestnik konkursu przygotowuje indywidualną pracę pisemną, która powinna:

-   mieć twórczy charakter;

-   opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, prasa, dokumenty);

-   zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych;

Wymagane parametry prac: minimum 3 strony A4, max 8 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, margines 2,5, odstępy między wierszami pojedynczy, drukowane jednostronnie,

2.  Do koperty z pracą konkursową prosimy o dołączenie płyty CD zawierającej pracę w formie elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac konkursowych lub ich fragmentów na łamach gazetki szkolnej „Histowizjer”(Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy) lub w innej formie mającej na celu popularyzację  postaci Władysława Raczkiewicza oraz konkursu.

4.. Strona tytułowa pracy winna zawierać informacje o autorze pracy (imę i nazwisko) i nauczycielu prowadzącym (imę i nazwisko). Praca konkursowa powinna być opatrzona 

pieczęcią szkoły na stronie tytułowej oraz podpisem nauczyciela prowadzącego. 

5. Lista laureatów konkursu wraz z harmonogramem uroczystości podsumowującej konkurs zostanie opublikowana na stronach internetowych Muzeum Oświaty Gimnazjum nr 24  oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr1   do dnia 30 maja 2017 roku. 


Organizatorami konkursu są:  
Gimnazjum nr 24, Zespoł Szkół Mechanicznych nr 1, Muzeum Oświaty i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,  

 
Uwaga. termin składania prac u nauczycieli historii- do 10 maja br.
 
 
autor: Patrycja Kowalczyk
 
 

Szkolny Konkurs Historyczny pt. Józef Piłsudski i Bydgoszcz.

 
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tej okazji w naszej szkole odbędzie się szereg inicjatyw, propagujących dokonania patrona Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie, adresowanym dla poszukiwaczy śladów Józefa Piłsudskiego w naszym mieście z klas IV- VI SP i I-III gimnazjum.
 
Zadaniem konkursowym jest odszukanie pamiątek, miejsc, uroczystości itp. w naszym mieście, związanych z Józefem Piłsudskim. Postarajcie się odszukać jak najwięcej takich przykładów i stwórzcie pracę w dowolnej formie np. plakatu, albumu. 
Być może jest w mieście ulica imienia marszałka Józefa Piłsudskiego (odszukajcie, gdzie jest zlokalizowana), pomnik, pamiątkowa płyta, izba pamięci, a może restauracja serwuje obiad w stylu marszałkowskim? Być może Józef Piłsudski odwiedził nasze miasto? Czy zachowały się jakieś ślady tej wizyty- poszukajcie jak najwięcej informacji na ten temat i przedstawcie nam ją. 
 
Nagrody czekają ;)
termin dostarczania prac- 20 maja br. do Waszych nauczycieli historii.
 
autor: Patrycja Kowalczyk

UWAGA UCZNIOWIE KLAS 1-3 SP 31!

 

Nadszedł czas przygotowania do Niedzieli Palmowej, a więc w ruch niech idą kolorowe krepy, bibułki, suszone kwiaty i wszystko to, co Wam wyobraźnia podpowie! Gorąco zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym na NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ. Postarajcie się w większości wykonać ją samodzielnie (no, może odrobinkę mogą pomóc rodzice). Gotowe przynosimy do s. 009 do 4 IV 17r. Na autorów najlepszych palm czekają  nagrody!

 

Organizatorzy: M. Szymańska, A. Rydzyńska, ks. M.Musielak

Zbiórka makulatury

 

Serdecznie zapraszam WSZYSTKICH  UCZNIÓW SZKOŁY do kolejnej ZBIÓRKI MAKULATURY. Paczki z gazetami, starymi książkami, kartonami proszę dobrze związać, okleić i dostarczyć dos.009w dniach30 III-6 IV 17r. Jak zawsze, jeśli możliwe, to proszę je zważyć, podpisać imieniem, nazwiskiem, klasą oraz podać wagę, gdyż dla uczniów, którzy przyniosą jej powyżej 15kg czekają nagrody. Uczniowie otrzymają również punkty do zachowania, proporcjonalnie do przyniesionych kilogramów. Z góry dziękuję za udział w zbiórce!

 

Opiekunka SKO Marlena Szymańska

Jak pięknie i oryginalnie przygotować stół wielkanocny ?

 

W związku z realizacją II edycji  szkolnego  programu  „Dobre maniery,  łamią bariery”  i zbliżającymi się świętami   zapraszamy uczniów  klas 4-6 do udziału w konkursie pod hasłem :„ Jak  pięknie i oryginalnie przygotować   stół wielkanocny ?”. Każdą klasę reprezentować będzie zespół składający się z 3-5 osób, który nakryje, najładniej jak potrafi, stół wielkanocny. Wasze zmagania oceniać będzie jury, który wyłoni zwycięzców. Prosimy do 5 kwietnia o zgłaszanie się do p. B. Dirbach i J. Nadolnej.

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia o godzinie 8 40 w szkolnej stołówce. 

Zapraszamy J Na uczestników czekają nagrody – niespodzianki.

 Jolanta Nadolna , Bożena  Dirbach

Już wkrótce spotkanie z ,,Kangurem’’…

     

Mamy nadzieję, że dla wszystkich uczestników tego Międzynarodowego Konkursu 16 marca 2017 roku będzie prawdziwym matematycznym świętem. ,,Dzień Kangura’’ rozpocznie się o godzinie 8.45, a na główkowanie nad trudnymi zadaniami mają wszyscy  75 minut. Każdy uczestnik otrzyma w prezencie   niespodziankę. Wszystkich uczestników jest w tym   roku 166. Życzymy Wam dobrej zabawy i świetnego  wyniku.

Wszyscy nauczyciele matematyki trzymają kciuki!!!

Opiekunowie: A. Kwapich, H. Szarkowska, H. Papke.  

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy