Konkurs historyczny dla uczniów klas IV- VI i gimnazjum

 

 „Mąż stanu czy człowiek bez iskry? Władysław Raczkiewicz i jego działalność dla państwa polskiego."

 
Drodzy uczniowie. Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Władysława Raczkiewicza. Władysław Raczkiewicz był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947. Przez prawie 8 lat sprawował najwyższy urząd w państwie, będąc z dala od ojczyzny. Część historyków uważa, że Raczkiewicz zasługuje na miano męża stanu, inni są zdania, że nie miał wystarczających kwalifikacji, by stanąć na czele państwa w tak trudnym dla Polski okresie. Owszem był sprawnym administratorem, ale brakowało mu siły charakteru. 
 
Zapraszamy Was zatem do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie historycznym 
pt: „Mąż stanu czy człowiek bez iskry? Władysław Raczkiewicz i jego działalność dla państwa polskiego."
 1. Uczestnik konkursu przygotowuje indywidualną pracę pisemną, która powinna:

-   mieć twórczy charakter;

-   opierać się na źródłach historycznych (np. wspomnienia, pamiętniki, listy, prasa, dokumenty);

-   zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych;

Wymagane parametry prac: minimum 3 strony A4, max 8 stron A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, margines 2,5, odstępy między wierszami pojedynczy, drukowane jednostronnie,

2.  Do koperty z pracą konkursową prosimy o dołączenie płyty CD zawierającej pracę w formie elektronicznej.

3. Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac konkursowych lub ich fragmentów na łamach gazetki szkolnej „Histowizjer”(Gimnazjum nr 24 w Bydgoszczy) lub w innej formie mającej na celu popularyzację  postaci Władysława Raczkiewicza oraz konkursu.

4.. Strona tytułowa pracy winna zawierać informacje o autorze pracy (imę i nazwisko) i nauczycielu prowadzącym (imę i nazwisko). Praca konkursowa powinna być opatrzona 

pieczęcią szkoły na stronie tytułowej oraz podpisem nauczyciela prowadzącego. 

5. Lista laureatów konkursu wraz z harmonogramem uroczystości podsumowującej konkurs zostanie opublikowana na stronach internetowych Muzeum Oświaty Gimnazjum nr 24  oraz Zespołu Szkół Mechanicznych nr1   do dnia 30 maja 2017 roku. 


Organizatorami konkursu są:  
Gimnazjum nr 24, Zespoł Szkół Mechanicznych nr 1, Muzeum Oświaty i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy,  

 
Uwaga. termin składania prac u nauczycieli historii- do 10 maja br.
 
 
autor: Patrycja Kowalczyk
 
 
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Konkurs historyczny dla uczniów klas IV- VI i gimnazjum