Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Literackim

   
    Zapraszamy uczniów klas I-III gimnazjum do udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Literackim "Polskie więźniarki w Ravensbruck". 
Konkurs odbywa się pod patronatem Pani dr Wandy Półtawskiej, polskiej lekarki, doktor nauk medycznych, więźniarki obozu w Ravensbrück. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać pracę w języku polskim. Praca może mieć dowolną formę, np. esej, rozprawka, reportaż, wspominienie i powinna zawierać bibliografię.
 
Tematy prac :
1. Ravensbrück - miejsce splamione krwią oraz cierpieniem tysięcy niewinnych kobiet.
2. Wszechobecna atmosfera śmierci jako czynnik kreujący rzeczywistość KL Ravensbrück.
3. Praca - ze wszech miar wyniszczająca - jako narzędzie kaźni w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.
 
Praca powinna zawierać bibliografię. Proponowana literatura:
Półtawska W, I boję się snów, Stare rachunki, Beskidzkie rekolekcje,
Wińska U, Zwyciężyły wartości. Wspomnienia z Ravensbruck, Więzi. Losy więśniarek z Ravensbruck,
Brzosko- Mędryk D., Mury w Ravensbruck, MAW 1979,
Chrostowska G., Jakby minęło już wszystko, oprac. A. L. Gzella, Lublin 2002 (wybór poezji),
Kiedrzyńska W, Ravensbruck- kobiecy obóz koncentracyjny, Warszawa 1965,

Dla laureatów konkursu przewidziane są następujące nagrody :
- wyjazd edukacyjny do byłego obozu zagłady w Ravensbrück
- nagrody rzeczowe i książkowe.
termin oddawania prac (wydruk komputerowy i płyta CD)- 5 czerwca br
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału.
 
nauczyciele historii
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno- Literackim