OGÓLNOPOLSKI konkurs HISTORYCZNY KRĄG

Zapraszamy do udziału w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Krąg".
 
W roku szkolnym 2017/2018 Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:
 „Młodzik” – uczniowie klas V, VI i VII szkół podstawowych; 
Gimnazjalista” – uczniowie gimnazjów; 
 W roku szkolnym 2017/2018 uczestnicy mogą wziąć udział w:  
a) teście konkursowym pt. „Państwo Polskie”, opracowanym zgodnie z obowiązującym programem nauczania.
Test złożony jest z pytań dotyczących najważniejszych wydarzeń w historii Polski - innych w każdej kategorii wiekowej: Młodzik – Państwo Jagiellonów Gimnazjalista – Państwo Wazów. 
Test jest rozwiązywany metodą jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań zamkniętych (1 punkt za dobrą odpowiedź) oraz pytania otwartego na odwrocie kart odpowiedzi (od 0 do 8 punktów). b) konkursie prac indywidualnych w formie pisemnej (max. 10 kartek, format A4) lub albumowej (max. 40 kartek, format A5-A3) na temat: „Sławni Polacy – wodzowie i żołnierze.” 
 
3. Szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość osób. Uczestnik Konkursu może wziąć udział w obydwu formach konkursowych po uiszczeniu opłaty za każdą z tych form. 
 
Pełny regulamin na:

http://www.krag.suwikr.pl/krag/2017/regulamin.pdf

 
Nauczyciele historii czekają na wasze zgłoszenia do 15 X.
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy OGÓLNOPOLSKI konkurs HISTORYCZNY KRĄG