Centrum Edukacji Ekologicznej-wojewódzki konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP

kartka swita 

Zapraszamy do tworzenia świątecznych kartek z materiałów naturalnych lub z odpadów. 

Warunki uczestnictwa:

- Własnoręczne wykonanie kartki świątecznej (technika dowolna). - Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę (max rozmiar format A50 

- Na metryczce załączonej do pracy, należy umieścić dane wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres instytucji, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun (proszę nie podpisywać kartek na odwrocie!!!)

- Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl

 
Prace prosimy przekazać do sali nr 009 do 20 XI 17r
 
Anna Rydzyńska, Marlena Szymańska
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Centrum Edukacji Ekologicznej-wojewódzki konkurs plastyczny dla klas 1-3 SP