ZABYTKI SAKRALNE I ŚWIECKIE - konkurs

Szkoła zgłasza swój udział w konkursie w terminie do 9 marca 2018 roku
poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Autor multimedialnej pracy konkursowej do 30  marca 2018 roku przedkłada ją  Szkolnej Komisji Konkursowej.
Konkurs ma charakter dwuetapowy: szkolny oraz wojewódzki.

Uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela indywidualną pracę, która powinna:

1) odnosić się do zabytków sakralnych i świeckich wsi, miasta, gminy zamieszkiwanych przez uczestnika konkursu. Maksymalna ilość przedstawionych zabytków sakralnych – 3 zabytki;  maksymalna ilość przedstawionych zabytków świeckich – 3zabytki;
2)mieć twórczy charakter;
3) opierać się na materiałach źródłowych (kroniki, pamiętniki, dzienniki, archiwalne zdjęcia, itp.)

4) zawierać bibliografię z podaniem źródeł historycznych,

5) nie przekraczać 50 slajdów lub w przypadku filmu- 10 minut,

6) w pierwszym slajdzie zawierać: imię, nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę oraz adres szkoły, nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu,

7) metryczkę (zgodnie z załącznikiem nr 2),

Przygotowana prezentacja multimedialna w programie Power Point, Prezi lub film, powinna zawierać archiwalne i współczesne zdjęcia zabytków.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu


http://zsea.bydgoszcz.pl/www/images/konkurs/regulamin2018.pdf

autor Patrycja Kowalczyk

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy ZABYTKI SAKRALNE I ŚWIECKIE - konkurs