Międzyszkolny konkurs genealogiczny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych:"Poznając historię rodziny odkrywamy dzieje narodu"

Zapraszamy chętne osoby do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie genealogicznym dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych: "Poznając historię rodziny odkrywamy dzieje narodu".
 
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kroniki rodzinnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wkład członków rodziny w rozwój industrialny naszego miasta.
 
Najlepszych 5 prac zostanie przesłanych do organizatora- Szkoły Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy.
 
Ostateczny termin składania kronik u nauczycieli historii to 23 kwietnia 2018 r.
 
Ocenie podlegać będą:
- pomysłowość,
- estetyka, 
- zawartość merytoryczna (ukazanie historii rodziny na tle rozwoju industrialnego naszego miasta),
- poprawność językowa i ortograficzna.
 
Pamiętajcie o opatrzeniu prac w informacje takie jak: imię, nazwisko autora, wiek, adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna)
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja br. Termin wręczenia nagród zostanie podany przez Organizatora później.
 
Nauczyciele historii zapraszają 
 
autor: Patrycja Kowalczyk
 
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Międzyszkolny konkurs genealogiczny dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych:"Poznając historię rodziny odkrywamy dzieje narodu"