Ocalić od zapomnienia – industrialna przeszłość Bydgoszczy we wspomnieniach naszej rodziny, sąsiadów i znajomych.

REGULAMIN KONKURSU

1.      Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

2.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przeprowadzenie wywiadu.

3.      Nauczyciele, opiekunowie wybierają najciekawsze wywiady i przesyłają je do dnia 20 kwietnia 2018 roku na adres organizatora konkursu.

4.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2018 roku. Laureaci zostaną poinformowani o terminie wręczenia nagród.

5.      Wszystkie prace powinny zawierać następujące informacje:  imię i nazwisko autora, wiek ucznia, adres zamieszkania,  adres szkoły,  imię i nazwisko opiekuna,

Uwaga. Prace należy dostarczyć swojemu nauczycielowi historii do 15 kwietnia.

autor: Patrycja Kowalczyk

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Ocalić od zapomnienia – industrialna przeszłość Bydgoszczy we wspomnieniach naszej rodziny, sąsiadów i znajomych.