Miejski Konkurs UCZEŃ Z KLASĄ dla uczniów kl. 2-3 SP

uczen2Zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji Miejskiego Konkursu UCZEŃ Z KLASĄ.

Regulamin przysłany przez organizatorów:
1. Konkurs organizowany jest przez SP nr 28 i MDK nr 1.
2. Przeznaczony jest dla uczniów kl. 2-3 SP.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
- I etap - eliminacje w szkole
- II etap - finał w MDK nr 1
4. Poszukujemy dzieci, które pochwalić się mogą szerokim zakresem wiadomości z różnych dziedzin nauki, kultury, historii, literatury itp.
5. Etap szkolny - uczniowie rozwiązują test w czasie nie dłuższym niż 45 minut, w terminie do 15 V.
6. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników z największą liczbą uzyskanych z testu punktów.
7. Finał konkursu odbędzie się 28 V o godz, 15.00 w MDK nr 1.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmujemy do 11 V. 
Eliminacje szkolne odbędą się 14 V o godz. 10.25.


Halina Papke, Małgorzata Trojanowska

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Miejski Konkurs UCZEŃ Z KLASĄ dla uczniów kl. 2-3 SP