MARATON ORTOGRAFICZNY – CZYLI EDUKACYJNY BIEG PO TABLET

 

tablet ortografia 

            „Język jest głównym składnikiem tego złożonego pojęcia,

                      które obejmujemy wspólnym mianem: Ojczyzna”

                                                                                - Piotr Bąk

 

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej do udziału w programie edukacyjnym realizowanym w roku szkolnym 2018/2019, którego głównym celem jest doskonalenie znajomości ortografii i interpunkcji języka polskiego. Poprzez twórcze działanie chciałybyśmy zainteresować Was naszym niezmiernie trudnym językiem ojczystym, a także przekonać do wytrwałej i systematycznej pracy nad opanowaniem zasad poprawnej pisowni. W dobie otaczającej nas ze wszystkich stron elektroniki to umiejętność coraz rzadsza.

Nasza propozycja to nauka, zabawa i dobra rywalizacja obejmująca kilka etapów.

Uczniowie, którzy zdecydują się na udział w tym przedsięwzięciu, w określonych terminach będą musieli opanować wiedzę z zakresu wybranych zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego oraz przystąpić do konkurencji sprawdzających daną umiejętność. Za każde zaliczone zadanie uczniowie otrzymają kolejne punkty, które będą sumowane, a do ostatecznego wyniku dodane zostaną osiągnięcia uzyskane w turnieju podsumowującym.

Podjęty trud nie pójdzie na marne, bo oprócz solidnej wiedzy i cennych umiejętności najlepszy maratończyk otrzyma nagrodę rzeczową – tablet.

Wszelkie informacje na temat poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie internetowej szkoły, a pomoce i materiały dydaktyczne prezentowane na gazetce ściennej na drugim piętrze przy sali 203. Pierwsze wskazówki będą dotyczyły tajemnic słownika ortograficznego, ponieważ to niezastąpione źródło wiedzy dla kandydata na medalistę.

Do końca września czekamy na Wasze deklaracje udziału w konkursie.

Zgłoszenia przyjmują Anna Pol i Jolanta Nadolna.

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy MARATON ORTOGRAFICZNY – CZYLI EDUKACYJNY BIEG PO TABLET