"Dla Niepodległej- Bydgoszcz w dwudziestoleciu międzywojennym" - konkurs dla klas 4-8

Zapraszamy uczniów klas IV_VIII do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie  "Dla Niepodległej- Bydgoszcz w dwudziestoleciu międzywojennym". Organizatorem jest SP nr 36. Zadanie konkursowe  polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej Bydgoszczy w okresie międzywojennym (należy umieścić w niej informacje o np. ważnych wydarzeniach, życiu codziennym mieszkańców, miejscach ważnych dla bydgoszczan, architekturze, kulturze, modzie, rozwoju i klimacie przedwojennego miasta itp.)  
Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point i zawierać co najmniej 15 slajdów.
 
Zadanie konkursowe ma być efektem pracy jednego ucznia. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (do odbioru u nauczycieli historii). Prezentacje będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII- VIII.
 
Prace na płycie CD lub DVD można oddawać nauczycielom historii do 31 października.
 
Patrycja Kowalczyk
Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy "Dla Niepodległej- Bydgoszcz w dwudziestoleciu międzywojennym" - konkurs dla klas 4-8