Konkurs z Techniki i Plastyki – Świąteczna Bydgoszcz

Jak wygląda Twoje miasto w okresie świąt Bożego Narodzenia?

Jakie motywy świątecznego wystroju pojawiają się w Twoim mieście w okolicach Bożego Narodzenia? Jak świąteczny wystrój komponuje  się  z  architekturą  i  przyrodą? 

Na konkurs można zgłaszać prace plastyczne - kartki pocztowe oraz ceramiczne- kafle.

UWAGA- prace przyniesione na konkurs nie będą zwracane!WARUNKI KONKURSU DLA KARTEK ŚWIĄTECZNYCH:
• wykonanie kartek bożonarodzeniowych z charakterystycznymi elementami Twojegomiasta - jego architektury, przyrody połączonymi ze świątecznym wystrojem
• wielkość kartki złożonej: A6 i A5 (inne nie będą oceniane), tylko kartki składane
• technika dowolna płaska, w tym grafika komputerowa, bez prac wykonanych wyłącznie z kupnych, gotowych elementów, np. zapałek, guzików, plasteliny, itp.
• życzenia (nieobowiązkowo) na nieprzytwierdzonych kartkach bez imienia i nazwiska autora
• do każdej kartki z tyłu należy trwale dołączyć wydrukowane drobnym drukiem na komputerze (np. Arial 8 lub 9 pkt.) poniższe informacje:
- imię i nazwisko autora, wiek autora i klasa, nazwa, adres, e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela

WARUNKI KONKURSU DLA CERAMIKI:
• wykonanie prac o tematyce bożonarodzeniowej „Boże Narodzenie w Twoim Mieście” w formie  płaskorzeźby - kafla
• wielkość i kształt płaskorzeźby - kafla dowolne, kafle powinny mieć dziurki umożliwiające ich zawieszenie
• każda praca musi być wypalona, szkliwienie nieobowiązkowe, ale mile widziane
• każda z prac powinna być opisana indywidualnie według wzoru poniżej:
- imię i nazwisko autora, klasa i wiek autora, nazwa, adres, e-mail i telefon szkoły, imię i nazwisko nauczyciela

Prace na konkurs można przynosić do nauczycieli techniki i plastyki do 15 listopada 2018 roku z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – Miniatura Bożonarodzeniowa”

Agnieszka Łysiak i Joanna Grabowska


ORGANIZATOR: Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy Konkurs z Techniki i Plastyki – Świąteczna Bydgoszcz