KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ DLA KLAS 1-3

choinka2017 

Zapraszamy uczniów klas 1-3 do udziału w MIEJSKIM KONKURSIE GRAFIKI KOMPUTEROWEJ„CHOINKA” 2018.

 

I. Organizator: MD nr 4 w Bydgoszczy oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

 

II. Cele konkursu:

- ukazanie wizji Bożego Narodzenia,

- rozbudzenie aktywności twórczej dzieci

- zastosowanie komputera w twórczości graficznej

- wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności. 

 

III.Warunki konkursu:

- format kartek 20 x 15 cm

- prace muszą być wydrukowane

- samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

- prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD

- do oceny nie będą brane prace zbiorowe

- wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek (klasa) i adres szkoły.

 

 

IV. Termin składania prac: Prace wydrukowane wraz z płytką należy przekazać p.Dorocie Hernet (s.012) lub p. Joannie Puziak (s.008) do dnia 1 grudnia 2018 r. Prace nie będą zwracane.

 

autor: Dorota Hernet