VII KONKURS MIEJSKI ”ONZ oczami dziecka” Miejski konkurs dla szkół podstawowych

3.        Adresat: klasy VII- VIII szkół podstawowych w Bydgoszczy.

4.       Forma konkursu: filmik i plakat.

Ø  Zespół ma nagrać film max. 3 minutowy przedstawiający musztrę oraz pakowanie ekwipunku biwakowego.

KRYTERIA OCENY:

- czas min. 45 sek. do max. 3 min., w formacie MP4 lub AVI należy nagrać na płytę DVD lub pendrive,

- ekwipunek biwakowy ma składać się z: plecaka, śpiwora, karimaty, menażka, apteczka, latarka i prowiant,

- ocenie podlega merytoryczność, poprawność wydawania i wykonywania komend musztry, sprawność pakowania, czytelność przekazu, walory artystyczne warsztatu operatorskiego.

Ø  Wykonać plakat w technice kolażu ukazujący postać jednego z europejskich przywódców/ dowódców, którzy propagowali/ propagują idee pokoju na świecie we współpracy z ONZ. (mogą być dowódcy kontyngentów wojskowych misji pokojowych ONZ)

KRYTERIA OCENY:

- technika kolaż, format A3,

- ocenie podlega oryginalność przedstawienia tematu, poprawność językowa, estetyka wykonania

Ø  PRACE NIE BĘDĄ ZWRACANE

5.       Zakres tematyczny:

Ø  Znajomość musztry wojskowej: wydawania i wykonywania komend.

Ø  Poprawność pakowania ekwipunku biwakowego.

Ø   Znajomość przywódców/dowódców państw członkowskich ONZ propagujących idee pokoju na świecie.

Ø  Znajomość cech techniki kolażu i filmu.

6.       Terminy:

Ø  Zgłoszenie zespołu  3 osobowego z klas VII- VIII (dopuszczalne są dwa zespoły z jednej szkoły) , szkoła przesyła do 27.10.2020r. na adres organizatora konkursu:  

Ø   Przesłanie wykonanych zadań do 10.11.2020r.

Ø  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.11.2020r. Szkoły zostaną poinformowane e-mailem o wynikach konkursu.

$  UWAGA. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli historii.  Udzielimy instrukcji odnośnie sposobu nagrania filmiku.

Pełna wersja regulaminu dostępna jest w załączniku.

nauczyciele historii

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Konkursy VII KONKURS MIEJSKI ”ONZ oczami dziecka” Miejski konkurs dla szkół podstawowych