Szkolny Kodeks TIK

 

1. Nie naruszamy praw autorskich. Kiedy kogoś cytujemy, zawsze podajemy źródło, a jeśli korzystamy z zasobów internetowych − zaznaczamy, skąd pochodzi materiał.

2. Uczniowie i nauczyciele podczas lekcji mają wyciszone telefony komórkowe. Mogą być one wykorzystywane tylko wówczas, gdy są potrzebne w procesie uczenia (np. do szybkiego wyszukania informacji).

3. Nauczyciele chętnie korzystają z pomysłów uczniów, jak stosować na lekcjach nowe technologie.

4. Kontakt nauczyciel-uczeń przez media elektroniczne (e-mail) jest możliwy za zgodą stron w oparciu o określone zasady.

5. Z sieci korzystamy w sposób bezpieczny dla siebie i innych. Nie udostępniamy danych osobowych.

6. Nauczyciele proponują uczniom korzystanie z internetowych narzędzi i zasobów (programów, stron, filmów) ułatwiających uczenie się.

7. Ze sprzętu komputerowego w miarę możliwości korzystają nauczyciele wszystkich przedmiotów.

8. Sprawdzamy wiarygodność stron, z których korzystamy. Do informacji krążących w sieci podchodzimy krytycznie i potwierdzamy ich prawdziwość (np. sięgając do odpowiedniej literatury).

9. Uczniowie szanują sprzęt, z którego korzystają.

10. Uczniowie korzystają ze sprzętu pod opieką i za zgodą nauczyciela.

11. Uczniowie nie wchodzą na strony zawierające treści nieodpowiednie do swojego wieku.

12. Uczniowie prowadzą zajęcia z TIK dla dorosłych - uczą korzystania z komputera i internetu rodziców, dziadków, sąsiadów.

13. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie przerw lub okienek − zgodnie z ustalonymi zasadami.

Jesteś tutaj: Start Dla uczniów Szkolny Kodeks TIK