OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

Ogłaszamy nabór uzupełniający uczestników do zajęć z robotyki dla klas 4-8 w ramach projektu Edu(R)(Ewolucja. Mamy 2 wolne miejsca w grupie 2, która rozpoczęła zajęcia 4.03.2020. Zajęcia odbywają się w środy od 16 do 17.30 w sali komputerowej .Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy, ogłoszenie o naborze uzupełniającym oraz regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ”Edu(R)Ewolucja. Zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie Edu(R)Ewolucja uczniowie mogą brać udział tylko w 2 rodzajach zajęć.

ogłoszenie

formularz

regulamin

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

Ogłaszamy nabór uzupełniający uczestników do zajęć z robotyki dla klas 4-8 w ramach projektu Edu(R)(Ewolucja. Mamy jeszcze 6 wolnych miejsc- dwa miejsca w grupie 1 i 4 miejsca w grupie 2, która rozpocznie zajęcia w 2 semestrze. Jest tez 1 wolne miejsca na zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas 1-3.Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy, ogłoszenie o naborze uzupełniającym oraz regulamin można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce ”Edu(R)Ewolucja. Zgodnie z regulaminem uczestnictwa w projekcie Edu(R)Ewolucja uczniowie mogą brać udział tylko w 2 rodzajach zajęć.

ogłoszenie o naborze uzupełniajacym

regulamin - nabór uzupełniający

 

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Rodzaj zajęć realizowanych w Szkole Podstawowej nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy.

Rodzaj zajęć

Liczba miejsc

Ilość godzin w tygodniu dla

1 grupy

Informacje dodatkowe

Zajęcia dodatkowe z matematyki II etap edukacji

1

2

 

Chętni uczniowie proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły http://www.zs10.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny –Marlena Mioduszewska, pokój 108.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.10.2019 do 14.10.2019 r.

Z chwilą zakwalifiko

wania się do projektu uczestnik jest zobowiązany do rejestracji na stronie internetowej www.edurewolucja.pl

Regulamin

Bydgoszcz, 09.10.2019

EDUREWOLUCJA - WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW

Informujemy, że ogłoszenie wyników naboru uczniów do zajęć dodatkowych w ramach projektu Edu(R)Ewolucja nastąpi 25.09.2019 r. w godzinach popołudniowych. Listy uczestników zamieszczone zostaną na tablicy obok stołówki szkolnej. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem rodzice uczniów z list podstawowych mają czas 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia 25 września 2019, na założenie konta dla swoich dzieci na platformie edurewolucja.pl. Instrukcja zakładania konta znajduje się w zakładce „Edu(R)Ewolucja” na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele prowadzący zajęcia poinformują uczestników o planowanym harmonogramie zajęć- dzień, godzina i data rozpoczęcia w formie wiadomości w e dzienniku. Uwaga!- zajęcia grup z numerem 2 odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja”

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja”realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na naszej stronie w zakładce Edu(R)Ewolucja. Zapraszamy.

Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja