Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja”

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja”realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na naszej stronie w zakładce Edu(R)Ewolucja. Zapraszamy.

Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja Ogłaszamy nabór dla nauczycieli w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja”