EDUREWOLUCJA - WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW

Informujemy, że ogłoszenie wyników naboru uczniów do zajęć dodatkowych w ramach projektu Edu(R)Ewolucja nastąpi 25.09.2019 r. w godzinach popołudniowych. Listy uczestników zamieszczone zostaną na tablicy obok stołówki szkolnej. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z regulaminem rodzice uczniów z list podstawowych mają czas 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia 25 września 2019, na założenie konta dla swoich dzieci na platformie edurewolucja.pl. Instrukcja zakładania konta znajduje się w zakładce „Edu(R)Ewolucja” na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele prowadzący zajęcia poinformują uczestników o planowanym harmonogramie zajęć- dzień, godzina i data rozpoczęcia w formie wiadomości w e dzienniku. Uwaga!- zajęcia grup z numerem 2 odbywać się będą w II semestrze roku szkolnego 2019/2020.
Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja EDUREWOLUCJA - WYNIKI NABORU UCZESTNIKÓW