Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej do zajęć w ramach projektu Edu(R)Ewolucja

Uwaga rodzice!

Informujemy, że w ramach rekrutacji uzupełniającej wpłynęły trzy deklaracje, wszyscy uczniowie zostali zakwalifikowani do udziału w zajęciach .Wyniki rekrutacji będą przesłane rodzicom pocztą mailową w E- dzienniku „Librus”. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się dziecka do zajęć, należy wypełnić deklarację udziału oraz oświadczenie, dokumenty  te dostępne są w zakładce Edu(R)Ewolucja lub u nauczyciela, prowadzącego zajęcia. Podpisane dokumenty należy złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub u koordynatora szkolnego p.108 w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji do zajęć w ramach projektu Edu(R)Ewolucja

Uwaga rodzice!

Informujemy, że wyniki rekrutacji będą przesłane rodzicom pocztą mailową w E- dzienniku „Librus”. Po otrzymaniu wiadomości o zakwalifikowaniu się dziecka do zajęć, należy wypełnić deklarację udziału oraz oświadczenie, dokumenty  te dostępne są w zakładce Edu(R)Ewolucja, w portierni szkoły lub u nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Podpisane dokumenty należy złożyć u nauczyciela prowadzącego zajęcia, u wychowawcy klasy lub u koordynatora szkolnego p.108 w nieprzekraczalnym terminie do 29 września.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU ROK SZKOLNY 2020/2021

Ogłaszamy nabór dla uczniów - uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Ogłoszenie

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Edu(R)Ewolucja Edu(R)Ewolucja 2020/2021