Dyrektor szkoły

mgr Aleksandra Kuś

nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki

 


 

wicedyrektorzy

 

mgr Aleksandra Codrow 

nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie

 

 

mgr Marlena Mioduszewska

nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej

 

 

mgr Szymon Lewalski

nauczyciel wychowania fizycznego