Nasz patron - Józef Piłsudski

 

 

 

12 maja 2004 roku Zespołowi Szkół nr 10 nadano uroczyście

imię Józefa Piłsudskiego.

 

Co każdy uczeń winien wiedzieć o Patronie naszej szkoły:

 

Józef Klemens Piłsudski

ps. Wiktor, Mieczysław

(1867-1935)

 

 

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Zesłany na Syberię za udział w przygotowaniach do zamachu na cara.

Członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Kierował Organizacją Bojową PPS, inicjator utworzenia

Legionów Polskich, komendant I Brygady, internowany przez Niemców w Gdańsku i Magdeburgu.

Od listopada 1918 Tymczasowy Naczelnik Państwa, 1919-22 Naczelnik Państwa.

Powołał rząd Paderewskiego. Od marca 1920 marszałek Polski.

W toku wojny polsko-bolszewickiej przyczynił się do kolejnego zwrotu w przebiegu działań zbrojnych,

określanego jako "cud nad Wisłą". W 1926 roku dokonał zamachu stanu pod hasłem sanacji życia publicznego

(przewrót majowy). 1926-28 i 1930 premier, od 1926 minister spraw wojskowych

i generalny inspektor sił zbrojnych; faktyczny władca Polski, ograniczył rolę sejmu na rzecz władzy wykonawczej.

W polityce zagranicznej usiłował realizować koncepcję równowagi między Niemcami a ZSRR. 

Jesteś tutaj: Start O szkole Nasz patron