Samorząd Uczniowski 

Przewodniczący: Wiktoria Belter Zastępca: Róza Pietrzak Sekretarz: Wiktor RodźkoRzecznik Praw Ucznia: Jagoda Nagórska

Opiekunowie SU

 Katarzyna Jarzembowska

Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego – startujemy!

Początek roku szkolnego to czas wyborów. Pora na nowych „działaczy”, którzy będą chcieli mieć wpływ na wiele ważnych spraw dziejących się w szkole.

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak, m.in.:

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

To tylko niektóre z możliwości współdziałania. Zachęcamy wszystkie osoby – kompetentne, zaangażowane, mające głowę pełną pomysłów, potrafiące współdziałać w grupie – do zgłaszania swoich kandydatur jako reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, który tworzy, tak naprawdę, cała społeczność szkolna.

Zgłoszenia (na kartkach: imię i nazwisko, klasa) należy przekazać do poniedziałku – 17 września pani Katarzynie Jarzembowskiej (sala 205). Przed wyborami, które odbędą się na początku października, planowane jest spotkanie kandydatów – porozmawiamy wówczas o podstawowych prawach i obowiązkach samorządowców oraz możliwościach współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną.

Czekamy na Was!

Katarzyna Jarzembowska – opiekun SU

Jesteś tutaj: Start O szkole Samorząd uczniowski Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego – startujemy!