Samorząd Uczniowski 

Przewodniczący: Aleksandra Michalak Zastępca: Katarzyna Krzyżyńska Sekretarz: Michalina KlimkowskaRzecznik Praw Ucznia: Antoni Bukowiński

Opiekunowie SU

 Barbara Dix, Przemysław Rajewski

Samorząd Uczniowski wraca do gry…

samorzad wyboryPoczątek roku szkolnego to czas wyborów. Pora na nowych „działaczy”, którzy będą chcieli mieć wpływ na ważne sprawy dziejące się w szkole.

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

- prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

- prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

- prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej;

- prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

To tylko niektóre z możliwości współdziałania. Zachęcamy wszystkie osoby – kompetentne, zaangażowane, mające głowę pełną pomysłów, potrafiące współdziałać w grupie – do zgłaszania swoich kandydatur jako reprezentantów Samorządu Uczniowskiego, który tworzy cała społeczność szkolna.

Zgłoszenia (na kartkach: imię i nazwisko, klasa) należy przekazać do piątku – 13 września pani Katarzynie Jarzembowskiej (sala 205). Przed wyborami, które odbędą się na przełomie września i października, planowane jest spotkanie kandydatów – porozmawiamy wówczas o podstawowych prawach i obowiązkach samorządowców oraz możliwościach współpracy z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną. W tym roku wybierzecie także nowych opiekunów SU.

Czekamy na Was!

Katarzyna Jarzembowska – opiekun SU

Jesteś tutaj: Start O szkole Samorząd uczniowski Samorząd Uczniowski wraca do gry…