Dla kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza

 W roku szkolnym 2020/2021 oferujemy naukę w klasach 4-8 o profilu:

  • ogólnym,
  • taekwondo olimpijskie,
  • judo,
  • piłka siatkowa dziewcząt,
  • piłka nożna chłopców, 

 

ü  w szkole podstawowej nabór do klasy wyższej niż pierwsza - sportowej, mistrzostwa sportowego nie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego 

ü Zasady i terminy przyjęć do klasy wyższej niż pierwsza - sportowej i mistrzostwa sportowego - w szkole podstawowej

 ü  wniosek należy pobrać ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły

  

wniosek

Próby sprawnościowe:

piłka siatkowa

piłka nożna

judo

taekwondo


Jesteś tutaj: Start Rekrutacja rekrutacja do klasy wyższej niż pierwsza