Wyniki konkursu profilaktycznego z okazji Międzynarodowego dnia bez przemocy : "Stop przemocy - szanuję siebie i innych" dla uczniów klas 1-6

Cele Konkursu:
1. Rozwijanie w uczniach postawy wzajemnego szacunku i życzliwości wobec siebie, empatii i kulturalnego zachowania.
2. Zapobieganie agresji słownej, fizycznej i psychicznej, dokuczaniu , przemocy werbalnej i emocjonalnej.
3.Propagowanie pozytywnych zachowań wśród dzieci.
 
Temat przemocy i agresji oraz jej zapobiegania jest bardzo ważny ze względu na prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Rozwijanie postaw wzajemnego szacunku, życzliwości  to ważne zadanie wychowawcze.
 
 
Z przyjemnością informuję o wynikach konkursu:
 
1. Maria Lech klasa 1b
2. Pola Bartkowska klasa 3e
3. Oliwier Lech klasa 4b
 
Wyróżnieni uczniowie:
 
1. Rafał Jurków klas 4 e
2. Patryk Woźniak 4b
3. Marcelina Witońska klas 1a
 
Gratuluję serdecznie !
 
Dziękuję za tak liczny udział w konkursie oraz piękne prace i zaangażowanie. Zwycięzcom konkursu oraz wyróżnionym uczniom zostaną wręczone nagrody.
 
Joanna Bonin-Sanigórska - psycholog.
 

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego "Pandemia oczami dzieci"

 pandemia3
 
 
 
 
 
 
  
  
 Cele konkursu:
 - wzmacnianie wiary we własne możliwości
 - pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci
 - alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego
 
Laureatami konkursu zostali:
1.      Michalina Bazela klasa 6f
2.      Carmen Kweizer  klasa 3 b
3.      Dominika Borak klasa 2e
 
Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział! 
 
Joanna Bonin-Sanigórska - psycholog

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Żyję zdrowo, żyję mądrze…” DLA UCZNIÓW KLAS 1-8

 
zyj zdrowo4 06
 
CELE KONKURSU:
1.         Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki                    zdrowia psychicznego.
2.         Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.
3.         Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.
4.         Popularyzacja formy plakatu – tekstu kultury łączącego słowo i obraz.
5.         Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa, zdrowej rywalizacji.
6.         Poszerzenia wiedzy na temat zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej itp.
 
Miło mi poinformować o wynikach konkursu:
 
1.    Tymoteusz Halicki klasa 3b
2.    Zofia Wojciechowska klasa 3b
3.    Julia Budzyńska klasa 3b
4.    Julia Hilińska  klasa  3b
 
Reszta zdjęć w galerii
 
Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział!
 
Joanna Bonin - Sanigórska - psycholog 

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego "Kolorowe skarpetki - nie do pary" z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa

Temat prac był dość obszerny i pozostawiał ogromne możliwości twórcze. Motywem przewodnim konkursu są osoby z Zespołem Downa, ich radości i miłości, a także ich smutki i troski, oraz solidarność z nimi jak również wyraz naszej tolerancji i zrozumienia.  Kolorowa skarpetka jest właśnie symbolem Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa ( 21 marca ) - była  motywem przewodnim Waszych prac.
 
Cele konkursu:
– uświadomienie potrzeby tolerancji i szacunku wobec osób z zespołem Downa
– zachęcenie do plastycznych wypowiedzi na temat integracji
– rozumienie znaczenia pojęcia tolerancja wobec innych ludzi
– kształtowanie wrażliwości, empatii oraz czynnej postawy niesienia pomocy innym na miarę swoich możliwości
– rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej i twórczej inwencji
Laureatami konkursu zostali:
1. Marianka Sroka kl. 2b
2.Kamil Jagodziński kl. 6c
3.Adam Meknassi kl. 2e
4. Maks Kołacki kl. 5d
5.Marek Zaborowski kl. 2a
6.Wiktoria Walter kl. 6f
7.Aleksander Sklorz kl. 7c.
8.Kuba Rogulski kl. 1d
9. Marcelina Nietz kl. 3c
10. Maciej Ruba kl. 3a
11. Krystian Sikora kl. 7b
 
Dziękuję za piękne prace, Wasze zaangażowanie i pozytywne emocje, niesamowite pomysły, wzruszające interpretacje i szczerość bijącą z Waszych dzieł !

Gratuluję serdecznie.

Reszta prac w galerii

Nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły.
Joanna Bonin-Sanigórska – psycholog.

Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego „Stop presji depresja to nie wstyd”. Nie oceniaj, zrozum, wspieraj dla uczniów klas 6-8

depresja4

 

 

 

 

 

Konkurs miał na celu m.in. zwrócenie uwagi na szczególnie ważny i istotny problem, jakim jest depresja u młodych osób, zwiększenie wrażliwości i empatii w  uczniach  wobec osób zmagających się z depresją jak również:

- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników ,

- wdrażanie i rozwijanie tolerancji, akceptacji, uwrażliwienia na problemy zdrowia psychicznego ,

- popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu problematyki zdrowia psychicznego u młodych osób  ,

- zwiększenie zainteresowania młodzieży wiedzą na temat depresji,

- wzmocnienie wrażliwości i empatii wśród uczniów wobec osób zmagających się z depresją.

Laureatkami konkursu zostały:

1. Julia Handzlik 7a

2. Julia Teske 7a

3. Jana Prusecka 7a

4. Julia Lewandowska 7a

Gratulacje ! Nagrody zostaną przekazane po powrocie do szkoły. Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i udział w konkursie.

Psycholog Joanna Bonin-Sanigórska

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Pedagog