Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego "Pandemia oczami dzieci"

 pandemia3
 
 
 
 
 
 
  
  
 Cele konkursu:
 - wzmacnianie wiary we własne możliwości
 - pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci
 - alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego
 
Laureatami konkursu zostali:
1.      Michalina Bazela klasa 6f
2.      Carmen Kweizer  klasa 3 b
3.      Dominika Borak klasa 2e
 
Serdecznie gratuluję zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękuję za udział! 
 
Joanna Bonin-Sanigórska - psycholog