Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

„TELETURNIEJ O BYDGOSZCZY” W ŚWIETLICY

20.10.2021r. odbył się "Teleturniej o Bydgoszczy". Do gry przystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Wybrany lider z każdej grupy losował kartkę z pytaniem, na które uczniowie byli zobowiązani udzielić odpowiedzi. Po skończonej zabawie nauczyciel podsumował ilość punktów zdobytych przez poszczególne grupy. Zwycięstwo odnieśli uczniowie grupy trzeciej:

- Lilianna Karolczak kl.2c

- Stanisław Krokowski kl.2c

- Xavier Belter kl.2c

- Krzysztof Rusin kl.2c

Organizator teleturnieju – Mariola Górna.

Świetlicowy konkurs historyczno-plastyczny "POLSKA - NASZA OJCZYZNA"

Dnia 23.09.2021r. w świetlicy szkolnej odbył się konkurs pod hasłem  "POLSKA - NASZA OJCZYZNA". Udział wzięli uczniowie klas I-III. Dzieci pisemnie odpowiadały na pytania testowe oraz rysowały symbole narodowe. Konkurs trwał 60 min. Wyniki konkursu zostały podane 25.09.2021 r w systemie Librus.

Organizator konkursu - Mariola Górna.

 

„DZIEŃ KROPKI” W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Dnia 15 września 2021 w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Kropki ”– święto kreatywności, odwagi i zabawy.” Tego dnia uczniowie prezentowali swoje talenty plastyczne. Dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i pomysłowości poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych. Powstały wyjątkowe i niepowtarzalne „kropkowe” dzieła sztuki.

Angelika Elijasz

DZIEŃ JABŁKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

28 września 2021 przypada „Światowy Dzień Jabłka”. Z tej okazji w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „ Świetlicowy Dzień Jabłka”.

Świętowanie rozpoczęło się od bliższego poznania tego smacznego owocu. Dzieci wysłuchały piosenek i ciekawostek na temat właściwości zdrowotnych jabłek. Następnie odpowiadały na pytania dotyczące – ich odmian, co można z nich zrobić, do czego ich używamy itp. Okazało się, że uczniowie posiadają sporą wiedzę na ten temat i chętnie dzielili się nią z kolegami i koleżankami. Dzieci prezentowały również swój talent plastyczny - poprzez wypełnianie konturu jabłka plasteliną. Także możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi - w obieraniu jabłka ze skórki i cięcia go na talarki za pomocą specjalnego urządzenia. Wykonywane czynności cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Na zakończenie dzieci z wielkim apetytem degustowały smaczne jabłkowe talarki oraz sok jabłkowy.

Angelika Elijasz

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie według następujących zasad: 

  1. Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły w zakładkach: „dla rodziców” i „świetlica”.
  2. Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.
  3. Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy:

- rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 1 września),

- natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 - dostarczają do świetlicy uczniowie.

 

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID - 19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZE ŚWIETLICY

 

Wychowawcy świetlicy

 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica