Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWYCH, ŚWIATECZNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH „CHOINKA MOICH MARZEŃ” ORAZ „SYMBOLE BOŻONARODZENIOWE”

 

 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu rozstrzygnięto świąteczne, międzyświetlicowe konkursy plastyczne pt. „Choinka moich marzeń” (organizator: mgr Ilona Jurkowska) oraz „Symbole świąteczne” (organizator: mgr Hanna Kanadys). 

Konkursy adresowane był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursów było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka, bombka, stroik), kształcenie wyobraźni przestrzennej i estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych. 

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej. 

Na konkursy wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

„CHOINKA MOICH MARZEŃ”

I MIEJSCE

Tosia Sikorska, Marcelina Nietz

II MIEJSCE

Fabian Cisewski, Maja Giza

III MIEJSCE

Kacper Lewiński,Amelka Gurgul

Wyróżnienia: Aleksander Murawski, Blanka Legawiec, Maja Zielińska, Kacper Nowicki, Marcel Koczorowski, Amelka Gąsiorowska, Olgierd Jastrząb 

„SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

I MIEJSCE

Blanka Legawiec, Marcelina Nietz, Michalina Otrębowska

II MIEJSCE

Kuba Bilicki, Fabian Ciszewski, Maria Kołacka

III MIEJSCE

Emilka Szaraniec, Kajtek Golimowski, Dominika Bonkowska, Lidia Paj

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.      

Angelika Elijasz        

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

 

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. obchodziliśmy w świetlicy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci namalował portret swojego misia.

wychowawczynie świetlicy

Kartka do Królowej Elżbiety

Zapraszam dzieci klas 3 do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową do KRÓLOWEJ BRYTYJSKIEJ. Kartka złożona nie powinna przekraczać rozmiaru A5 i ma być wykonana z materiałów recyklingowych. Najpiękniejsza zostanie wysłana do królowej Elżbiety :)

Prace proszę dostarczać do nauczyciela języka angielskiego do 15.12.2019.

Karina Romel-Gromacka

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką – rysowanie pastelami, kredkami, wyklejanie kolorowym papierem, wełną w formacie A – 4.

Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

KLASY 1

I   miejsce – Jan Franczak

II   miejsce – Alan Bagniewski

III   miejsce – Amelka Guzińska, Tomek Majewski

KLASY 2

I     miejsce – Kuba Bilicki,Amelka Gurgul, Marcelina Grzywacz

II   miejsce – Maja Giza, Malwina Orzechowska, Alicja Potter

KLASY 3

I     miejsce – Kaja Lorenc, Tosia Sikorska

II   miejsce – Alicja Tholonias, Anna Zherebukh, Jaśmina Ścibich

III miejsce – Ola Głowacka, Filip Bukolt

Nagrodzonym dzieciom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Angelika Elijasz

 

 

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W miesiącu październiku 2019 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt. „ Kapelusz Pani Jesieni”. Celem konkursu było utrwalenie znajomości charakterystycznych cech jesieni, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz inwencji twórczej dzieci.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę w formie przestrzennej.  Uczniowie zastosowali różne materiały podczas wykonania prac – suszone liście, kasztany, jarzębinę, szyszki, kolorowy papier, krepa oraz kredki. Wykonane przez dzieci prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Jury oceniając prace uwzględniało dobór odpowiednich barw, dokładność i różnorodność wykonania.

Z naszej szkoły zwycięzcami konkursów zostali:

- Blanka Legawiec kl.2,

- Dominika Bonkowska kl.3,

- Matylda Kranz kl.2

- Aleksander Wesołowski kl.1

- Ola Głowacka kl.3

- Natasza Kania kl. 3

- Potter Alicja kl.2

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica