Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

AKCJA „ŚWIETLICOWE GRZYBOBRANIE” ROZPOCZĘTA …

 

Dzieci w świetlicy utrwalały wiedzę na temat grzybów jadalnych i niejadalnych. Wspólnie opisywaliśmy cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków skarbów runa leśnego. Uczniowie mieli możliwość skonfrontowania swojej wiedzy poprzez twórczość plastyczną.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

swietlica kropka 

Dnia 15 września w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „Międzynarodowy Dzień Kropki – Święto kreatywności.” Tego dnia uczniowie prezentowali swoje talenty plastyczne. Dzieci rozwijały swoją wyobraźnię, kreatywność i pomysłowości poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych. Powstały wyjątkowe i niepowtarzalne kropkowe dzieła sztuki.

Angelika Elijasz

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będzie według następujących zasad: 

a)      Do świetlicy przyjmowani będą uczniowie klas 1-3 SP na podstawie Wniosku przyjęcia na zajęcia świetlicowe, który znajduje się do wydruku na stronie internetowej szkoły oraz w zakładkach: „dla rodziców i świetlica”.

b)     Do świetlicy przyjmowane będą dzieci wyłącznie obojga rodziców pracujących.

c)      Wypełnione wnioski przekazujemy do świetlicy – tylko rodzice klas 1 dostarczają wnioski osobiście do świetlicy (od dnia 1 września), natomiast wnioski dzieci klas 2 i 3 - dostarczają do świetlicy uczniowie.

W związku z zaistniałą sytuacją dotycząca COVID - 19 zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania dziecka w świetlicy.

 Wychowawcy świetlicy

ŚWIETLICA ZDALNIE

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją świetlica szkolna dołącza się do zdalnego nauczania. Wychowawcy świetlicy służą wsparciem i pomocą przy organizacji czasu wolnego dzieci w domu. Przez system Librus (zakładka wiadomości) będziemy uczniom klas 1- 3 SP przesyłać różne propozycje spędzania wolnego czasu ( m .in. zabaw rodzinnych, prac plastycznych, łamigłówek, kolorowanek, gier, zabaw ruchowych). Każdy znajdzie coś dla siebie.

Uczniowie! Jeżeli macie wolny czas i nie wiecie co robić, sprawcie nasze propozycje na Librusie. Mamy nadzieję, że pomysły przypadną Wam do gustu i umilą wolne chwile. 

Pozdrawiamy 

Wychowawczynie świetlicy

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ILUSTRACJA DO WIERSZA JANA BRZECHWY”

Na przełomie miesiąca lutego i marca 2020 wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „ Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania wierszy Jana Brzechwy. Konkurs adresowany był do dzieci klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, ilustrującą treść wybranego przez siebie wiersza Jana Brzechwy.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formacie A - 4. Na konkursy wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, pomysłowe, oryginalne i starannie wykonane.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

Klasy I

I miejsce – Pola Bereś, Krystian Kuźniak

KLASY II

I   miejsce – Kasia Gajownik, Maja Giza,

II miejsce – Kuba Bilicki, Ola Kwiatkowska,

III miejsce – Natalia Gorczyńska, Marcelina Grzywacz, Amelka Gąsiorowska

Wyróżnienie – Blanka Legawiec

KLASY III

I miejsce – Dominika Bonkowska

II miejsce – Marta Czarnecka, Malwina Orzechowska

III miejsce – Michalina Otrębowska

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Angelika Elijasz              

 

 

 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica