MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

22.05.2018 r. grupa dzieci z naszej świetlicy w składzie (Aleksandra Wrona, Marcelina Ostrowska, Zuzanna Szczepańska, Wawrzyniec Mroczek, Michał Karabasz) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez wychowawczynie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z zakresu przyrody. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna jako jedyna uzyskała maksymalną ilość punktów za poprawne odpowiedzi w quizie przyrodniczym. W zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując – I MIEJSCE.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły grę planszową oraz sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz