WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Rodzice/opiekunowie prawni /, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o wypełnienie WNIOSKU NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 02.09.2019 r.).                            

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 02.09.2019 r.)

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE