Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

QUIZ WIEDZY O TRADYCJACH I SYMBOLACH BOŻONARODZENIOWYCH

14.12.2018 r. w świetlicy szkolnej odbył się „Quiz wiedzy o tradycjach i symbolach Bożonarodzeniowych”, którego organizatorem była pani Ilona Jurkowska. Imprezę tą uświetniła swoją obecnością pani wicedyrektor mgr Marlena Mioduszewska.

Dzieci rywalizowały ze sobą podzielone na trzy zespoły. Musiały jednocześnie współpracować, rozwiązywać łamigłówki, odpowiadać na pytania oraz wykonywać pracę plastyczną – łańcuch na choinkę. Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem nagród i słodkim poczęstunkiem.

Angelika Elijasz

FUNDACJA DR CLOWN W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dnia 04.12.2018 r. gościliśmy w świetlicy szkolnej wolontariuszy Fundacji dr Clown, którzy muzyką i zabawą umilili czas naszym podopiecznym. Wizyta ta była podsumowaniem akcji   „Mikołajkowa zbiórka zabawek” dla dzieci z oddziału onkologicznego.

Wszystkim zaangażowanym w tą akcję dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy !!!

wychowawczynie świetlicy

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką – rysowanie pastelami w formacie A – 4.

Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

KLASY 1

I   miejsce – Kasia Gajownik, Matylda Janicka

II   miejsce – Blanka Legawiec

III   miejsce – Matylda Kranz

KLASY 2

I     miejsce – Dominika Bonkowska

II   miejsce – Oliwia Belter

III miejsce – Michalina Otrębowska

KLASY 3

I     miejsce – Maja Hebda

II   miejsce – Nikola Tecław

III miejsce – Martyna Arkuszewska

Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

W miesiącu listopadzie 2018 r. wychowawczynie świetlicy podczas zajęć świetlicowych przeprowadziły ”Pasowanie na świetlika” – czyli przyjęcie dzieci z klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona „Świetlików”.

Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały zadania i odpowiadały na pytania, w których musiały wykazać się sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej.

Dzieci na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” złożyły „świetlicową przysięgę” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymały – świetlicowy znaczek „świetlik”.

 

wychowawczynie świetlicy

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W piątek 23 listopada 2018 r. obchodziliśmy w świetlicy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Były pokazy przyniesionych pluszaków, zabawa „stary niedźwiedź mocno śpi” oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci namalował portret swojego misia.

wychowawczynie świetlicy

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica