Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ILUSTRACJA DO WIERSZA JANA BRZECHWY”

Na przełomie miesiąca lutego i marca 2020 wychowawczyni świetlicy szkolnej pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „ Ilustracja do wiersza Jana Brzechwy”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, pobudzanie wyobraźni oraz zachęcanie do czytania i poznawania wierszy Jana Brzechwy. Konkurs adresowany był do dzieci klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, ilustrującą treść wybranego przez siebie wiersza Jana Brzechwy.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formacie A - 4. Na konkursy wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, pomysłowe, oryginalne i starannie wykonane.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

Klasy I

I miejsce – Pola Bereś, Krystian Kuźniak

KLASY II

I   miejsce – Kasia Gajownik, Maja Giza,

II miejsce – Kuba Bilicki, Ola Kwiatkowska,

III miejsce – Natalia Gorczyńska, Marcelina Grzywacz, Amelka Gąsiorowska

Wyróżnienie – Blanka Legawiec

KLASY III

I miejsce – Dominika Bonkowska

II miejsce – Marta Czarnecka, Malwina Orzechowska

III miejsce – Michalina Otrębowska

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Angelika Elijasz              

 

 

 

JESTEŚ ŚWIADKIEM WYPADKU I CO DALEJ? – ZAJĘCIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

17.01.2020 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z zakresu udzielania „Pierwszej Pomocy”. Nasze „ Świetliczaki” zostały przeszkolone przez Społecznego Inspektora Młodzieżowego PCK. Dzieci zostały zapoznane z poszczególnymi elementami wyposażenia apteczki oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Miały również możliwość przećwiczenia akcji ratowniczej na specjalnych fantomach. Uczniowie ze szczególną uwagą wysłuchały teoretycznej części szkolenia, a następnie z dużym zapałem stosowały poznane zasady i sposoby w praktyce.

Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWYCH, ŚWIATECZNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH „CHOINKA MOICH MARZEŃ” ORAZ „SYMBOLE BOŻONARODZENIOWE”

 

 

 

 

 

 

 

W minionym tygodniu rozstrzygnięto świąteczne, międzyświetlicowe konkursy plastyczne pt. „Choinka moich marzeń” (organizator: mgr Ilona Jurkowska) oraz „Symbole świąteczne” (organizator: mgr Hanna Kanadys). 

Konkursy adresowane był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursów było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka, bombka, stroik), kształcenie wyobraźni przestrzennej i estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych. 

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej. 

Na konkursy wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

„CHOINKA MOICH MARZEŃ”

I MIEJSCE

Tosia Sikorska, Marcelina Nietz

II MIEJSCE

Fabian Cisewski, Maja Giza

III MIEJSCE

Kacper Lewiński,Amelka Gurgul

Wyróżnienia: Aleksander Murawski, Blanka Legawiec, Maja Zielińska, Kacper Nowicki, Marcel Koczorowski, Amelka Gąsiorowska, Olgierd Jastrząb 

„SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

I MIEJSCE

Blanka Legawiec, Marcelina Nietz, Michalina Otrębowska

II MIEJSCE

Kuba Bilicki, Fabian Ciszewski, Maria Kołacka

III MIEJSCE

Emilka Szaraniec, Kajtek Golimowski, Dominika Bonkowska, Lidia Paj

Dzieciom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.      

Angelika Elijasz        

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 

 

 

 

W poniedziałek 25 listopada 2019 r. obchodziliśmy w świetlicy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci namalował portret swojego misia.

wychowawczynie świetlicy

Kartka do Królowej Elżbiety

Zapraszam dzieci klas 3 do udziału w konkursie na kartkę bożonarodzeniową do KRÓLOWEJ BRYTYJSKIEJ. Kartka złożona nie powinna przekraczać rozmiaru A5 i ma być wykonana z materiałów recyklingowych. Najpiękniejsza zostanie wysłana do królowej Elżbiety :)

Prace proszę dostarczać do nauczyciela języka angielskiego do 15.12.2019.

Karina Romel-Gromacka

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica