Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką – rysowanie pastelami, kredkami, wyklejanie kolorowym papierem, wełną w formacie A – 4.

Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

KLASY 1

I   miejsce – Jan Franczak

II   miejsce – Alan Bagniewski

III   miejsce – Amelka Guzińska, Tomek Majewski

KLASY 2

I     miejsce – Kuba Bilicki,Amelka Gurgul, Marcelina Grzywacz

II   miejsce – Maja Giza, Malwina Orzechowska, Alicja Potter

KLASY 3

I     miejsce – Kaja Lorenc, Tosia Sikorska

II   miejsce – Alicja Tholonias, Anna Zherebukh, Jaśmina Ścibich

III miejsce – Ola Głowacka, Filip Bukolt

Nagrodzonym dzieciom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Angelika Elijasz

 

 

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KAPELUSZ PANI JESIENI”

W miesiącu październiku 2019 r. wychowawczyni świetlicy szkolnej Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny o tematyce jesiennej pt. „ Kapelusz Pani Jesieni”. Celem konkursu było utrwalenie znajomości charakterystycznych cech jesieni, rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz inwencji twórczej dzieci.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Każde z nich mogło wykonać 1 pracę w formie przestrzennej.  Uczniowie zastosowali różne materiały podczas wykonania prac – suszone liście, kasztany, jarzębinę, szyszki, kolorowy papier, krepa oraz kredki. Wykonane przez dzieci prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Jury oceniając prace uwzględniało dobór odpowiednich barw, dokładność i różnorodność wykonania.

Z naszej szkoły zwycięzcami konkursów zostali:

- Blanka Legawiec kl.2,

- Dominika Bonkowska kl.3,

- Matylda Kranz kl.2

- Aleksander Wesołowski kl.1

- Ola Głowacka kl.3

- Natasza Kania kl. 3

- Potter Alicja kl.2

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

W miesiącu październiku 2019 r. wychowawczyni świetlicy Angelika Elijasz zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Jesienne Drzewo”. 

Celem konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia oryginalnych prac.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła zastosowali różne techniki wykonania: malowanie farbami, pastelami suchymi, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorowym papierem. Wykonane przez dzieci prace były bardzo ciekawe i oryginalne.

Prace oceniono pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność wykonania. Na konkurs wpłynęło ok. 50 prac.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 37,     SP 4, SP 60 oraz z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.

Z naszej szkoły zwycięzcami konkursu zostali:

KLASA III

I   miejsce – Jaśmina Ścibich, Mikołaj Kisielewski, Igor Wesołowski

III miejsce – Amelia Szkołuda

KLASA II

I   miejsce – Nela Wiśniewska, Maja Giza, Marcelina Grzywacz

Wyróżnienie – Blanka Legawiec, Adam Mazurek

KLASA I

II miejsce – Kornelia Górczyńska

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

Angelika Elijasz

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W piątek 04 października 2019 r. z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” w świetlicy odbyło się wielkie obliczanie. Świetliki pokazały, że tabliczka mnożenia nie jest im straszna i może być fajną zabawą. 

Dzieci dzielnie rozwiązywały przygotowane wcześniej działania matematyczne oraz kolorowały symbol akcji – „sowę”. Po sprawdzeniu wyników - najlepsi otrzymali znaczki – „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

„DZIEŃ JABŁKA” W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Z okazji „Światowego Dnia Jabłka” przypadającego 28.09.2019 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej w piątek 27.09.2019 r. zorganizowały obchody „ Świetlicowego Dnia Jabłka”. Świętowanie rozpoczęło się od bliższego poznania „jabłka”. Na początku dzieci wysłuchały ciekawostek na temat właściwości zdrowotnych tego smacznego owocu. Następnie odpowiadały na pytania dotyczące jabłek – ich odmian, co można zrobić z jabłek, do czego ich używamy itp. Okazało się, że dzieci posiadają sporą wiedzę na ten temat i chętnie dzielili się nią z kolegami i koleżankami.

Uczniowie mieli również możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi - w obieraniu jabłka ze skórki i cięcia go na talarki za pomocą specjalnego urządzenia. Wykonywane czynności cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.

Na zakończenie uczniowie degustowali smaczne jabłkowe talarki oraz sok jabłkowy, które zjadały i wypijały z wielkim apetytem.

Warto pamiętać, że codzienna porcja owoców to prawdziwy zastrzyk witamin i wartości odżywczych. Korzystajmy więc z darów jesieni i wybierajmy jabłka.

 

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica