Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Rodzice/opiekunowie prawni /, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o wypełnienie WNIOSKU NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 02.09.2019 r.).                            

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 02.09.2019 r.)

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ PIERWSZE KWIATY ZWIASTUNY WIOSNY”

W marcu 2019 r. dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. „Pierwsze kwiaty – zwiastuny wiosny” zorganizowanym przez wychowawczynię naszej świetlicy - panią Angelikę Elijasz. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Tematyka konkursu uwzględniała aktualną porę roku (jej pierwszych zwiastunów – pojawiających się kwiatów). Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni dzieci, kształcenie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci. 

Dzieci miały za zadanie wykonanie kwiatów tj.: (krokus, przebiśnieg, żonkil, zawilec, tulipan, przylaszczki itp.) różnymi technikami m.in. wyklejanka, wydzieranka, origami w formie przestrzennej lub płaskiej.

Na konkursy wpłynęło 80 prac z bydgoskich świetlic szkolnych m.in. z SP 37, SP 32, SP 38, SP 60, SP 63 oraz Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Uczniowie biorący udział w konkursie bardzo zaangażowali się w wykonanie prac – powstały przepiękne, kolorowe oraz dokładnie i estetycznie wykonane kwiaty.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone i wyróżnione następujące osoby:

I   miejsce – Lena Podlasińska kl.2, Dominika Bonkowska kl.2, Oliwia Brzezińska kl.3, Fabian Ciszewski kl.2, Michalina Otrębowska kl.2

II miejsce – Natalia Gorczyńska kl.1, Marcelina Nietz kl.1, Blanka Legawiec kl. 1, Amelka Gurgul kl.1, Dominika Urbańska kl.1, Natasza Kania kl.2

Wyróżnienia: Ania Zherebukh kl.2, Lena Świtała kl.1, Marta Orlińska kl.2

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „KOTA PORTRET WŁASNY”

W związku z przypadającym 17 lutego „Światowym dniem kota” wychowawczyni naszej świetlicy Pani Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Kota portret własny”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było zaprojektowanie i wykonanie portretu kota oraz rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych i oryginalnych prac. Z naszej szkoły jury wyróżniło następujących laureatów:

I miejsce:

- Kacper Kulaszewski, Marcel Koczorowski – klasa 2

- Zuzanna Żyła, Milena Sudzińska, Matylda Janicka – klasa 1

- Nikola Tecław, Martyna Arkuszewska – klasa 3

II miejsce:

- Ania Jaroszewska, Blanka Legawiec, Maja Nalepka – klasa 1

- Maja Hebda – klasa 3

III miejsce:

- Marta Orlińska – klasa 2

Dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie i wykonane prace.

Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWYCH, ŚWIATECZNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH „CHOINKA MOICH MARZEŃ” ORAZ „SYMBOLE BOŻONARODZENIOWE”

ozdoby2019 1ozdoby2019 2

W minionym tygodniu rozstrzygnięto świąteczne, międzyświetlicowe konkursy plastyczne  pt. „Choinka moich marzeń” (organizator: mgr Ilona Jurkowska) oraz „Symbole świąteczne” (organizator: mgr Hanna Kanadys).

Konkursy adresowane był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursów było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka , bombka, stroik, Szopka Bożonarodzeniowa), kształcenie wyobraźni przestrzennej i estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej  lub płaskiej.

Na konkursy wpłynęło wiele prac z świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWYCH, ŚWIATECZNYCH KONKURSÓW PLASTYCZNYCH „CHOINKA MOICH MARZEŃ”...

QUIZ WIEDZY O TRADYCJACH I SYMBOLACH BOŻONARODZENIOWYCH

14.12.2018 r. w świetlicy szkolnej odbył się „Quiz wiedzy o tradycjach i symbolach Bożonarodzeniowych”, którego organizatorem była pani Ilona Jurkowska. Imprezę tą uświetniła swoją obecnością pani wicedyrektor mgr Marlena Mioduszewska.

Dzieci rywalizowały ze sobą podzielone na trzy zespoły. Musiały jednocześnie współpracować, rozwiązywać łamigłówki, odpowiadać na pytania oraz wykonywać pracę plastyczną – łańcuch na choinkę. Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem nagród i słodkim poczęstunkiem.

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica