Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

22.05.2018 r. grupa dzieci z naszej świetlicy w składzie (Aleksandra Wrona, Marcelina Ostrowska, Zuzanna Szczepańska, Wawrzyniec Mroczek, Michał Karabasz) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez wychowawczynie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z zakresu przyrody. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna jako jedyna uzyskała maksymalną ilość punktów za poprawne odpowiedzi w quizie przyrodniczym. W zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując – I MIEJSCE.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły grę planszową oraz sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

 W związku z przypadającym  21 i 22 stycznia „Dniem Babci i Dziadka”,   wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny  pt. Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz  pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych  prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Technika wykonania prac była  dowolna. Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KLASY I: Marcel Koczorowski kl.1b

KLASY II: Nikola Tecław  kl.2b,  Zosia Buczkowska kl.2b, Amelka Betlińska kl.2b,  Martyna Arkuszewska kl.2a, Zuzia Maraszkiewicz kl.2b

KLASY III: Olga Kawałkowska kl.3f, Oksana Zborowska kl.3f, Nadia Nowak kl.3d, Iga Majewska kl.3b, Julia Rosińska kl.3e

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału  w kolejnych konkursach!

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIEDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „INWAZJA ANIOŁÓW”

inwazja aniolowW miesiącu grudniu 2017 r., w okresie przedświątecznym, wychowawczyni świetlicy pani Katarzyna Zielińska zorganizowała miedzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Inwazja Aniołów”. Konkurs adresowany był do dzieci z klas 1-3 SP bydgoskich szkół, które miały wykonać pracę plastyczno – techniczną ,związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY. Głównym celem konkursu było pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej i technicznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Technika wykonania prac była dowolna - płaska, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej. Format pracy maksymalnie 50 x 70 cm . Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w świetlicy szkolnej. Na konkurs wpłynęło 76 prac z wielu świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 35, SP 60, SP 38, SP 63, SP 41, SP 38, SP 57, SP 43, SP 32 oraz z Zespołu Szkół Muzycznych.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE MIEDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „INWAZJA ANIOŁÓW”

X PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW WOKALNO-TANECZNYCH „ MUZYCZNY ŚWIETLIK 2017 ”

13.12.2017 r. grupa wychowanków z naszej świetlicy pod kierunkiem pani Katarzyny Zielińskiej i pani Marty Żukierskiej uczestniczyła w X Miejskim Przeglądzie Świetlicowych Zespołów Wokalno-Tanecznych „Muzyczny Świetlik 2017” zorganizowanym w Kinoteatrze „Adria”.

Naszą świetlicę reprezentował zespół , w skład którego wchodziły dziewczynki z klasy 3b SP - Iga Majewska, Oliwia Bednarska, Amelka Izbaner oraz Maja Geppert. Zespół otrzymał wyróżnienie za anielskie brzmienie pastorałki „ Bosy pastuszek”.

Dziękujemy dziewczynkom za piękny występ i życzymy dalszych sukcesów wokalno – tanecznych.

 

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

W miesiącu grudniu 2017 r. wychowawczyni naszej świetlicy pani Hanna Kanadys zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Symbole świąteczne”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: przypomnienie i przybliżenie uczniom tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, jej symbolami i ozdobami (np. choinka , bombka, stroik, Szopka Bożonarodzeniowa), kształcenie wyobraźni przestrzennej i estetyki u dzieci, rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji oraz promocja działalności świetlic szkolnych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką, w formie przestrzennej lub płaskiej. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac z wielu świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 38, SP 57, SP 41, SP 63, SP 30, SP 47, SP 32 oraz z Zespołu Szkół Muzycznych.

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „SYMBOLE ŚWIĄTECZNE”

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica