Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHOINKA MOICH MARZEŃ”

 W minionym tygodniu rozstrzygnięto świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Choinka moich marzeń”. Organizatorką konkursu była wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska .

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci oraz stwarzanie warunków do rozwijania fantazji i kreatywności. Zadaniem dzieci było ukazanie wymarzonej choinki poprzez zastosowanie różnych technik wykonania tj. malowanie farbami, pastelami, kredkami ołówkowymi, wyklejanki krepa, kolorowymi karteczkami, naklejanie z plasteliny.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów: 

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE WEWNĄTRZŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „CHOINKA MOICH MARZEŃ”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „JÓZEF PIŁSUDSKI W OCZACH DZIECI”

W związku 150 rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego  w miesiącu grudniu 2017 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej  pani Angelika Elijasz i pani Ilona Jurkowska zorganizowały międzyświetlicowy konkurs plastyczny dla uczniów klas 1 – 3 SP pt. „Józef Piłsudski w oczach dzieci”. Celem konkursu było kształtowanie postawy patriotyzmu i świadomości narodowej, rozbudzanie u dzieci zainteresowania postacią  Marszałka Józefa Piłsudskiego, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zdolności plastycznych oraz integrowanie szkolnych społeczności świetlicowych. Dzieci miały za zadanie samodzielnie wykonać postać Mariana Rejewskiego w dowolnej technice plastycznej. Na konkurs nadesłano prace  z różnych bydgoskich świetlic szkolnych, które były oryginalne, estetycznie i dokładnie wykonane. 

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół:  SP nr 63, SP 32, SP 38 w Bydgoszczy.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone następujące dzieci:

I   miejsce - Marcel Koczorowski kl.1,   Michał Karabasz kl.3,  Nikola Tecław kl. 2

II  miejsce – Ola Głowacka kl.1,  Irmina Marciniak kl.2,  Olga Kawałkowska kl.3

III miejsce – Mikołaj Łoboda kl.3, Maja Pleszewska kl.1,  Miłosz Wollandt kl.3, Jagoda Burchardt kl.2        

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

Mikołajkowa niespodzianka

 

07.12.2017 r. uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej spotkała bardzo miła niespodzianka. Z okazji „Mikołajek”  dzieci  otrzymały od „Mikołaja” tajemniczy prezent. Trzy duże worki i dwa wielkie kartony, skrywające - wielką zagadkę – co jest w środku?

Brak słów, by opisać wielką radość dzieci w momencie otwarcia paczek.

W workach znajdowały się  ulubione klocki naszych świetlików, a kartonywypełnione były  grami planszowymi i to jakimi! same hity i nowości! Z miejsca zdobyły one wielkie powodzenie wśród dzieci, a tworzące się kolejki do ich otrzymania przekroczyły najśmielsze oczekiwania! Radość towarzysząca zabawie była ogromna.

Otrzymany zestaw gier wspaniale wzbogacił naszą świetlicową kolekcję, która jednocześnie służy nauce i wzajemnej integracji.

Bardzo dziękujemy za przekazane klocki i gry. Dzięki nim dzieci będą miały mnóstwo radości podczas zabaw i grania.  Będą mogły posiąść nowe umiejętności i rozwijać te, które już posiadają.

Dziękujemy i Pozdrawiamy

Wychowawczynie i dzieci ze świetlicy 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

dzien misia1 2017

dzien misia2 2017dzien misia3 2017W miniony piątek 24 listopada 2017 r. obchodziliśmy w świetlicy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy, zabawa „stary niedźwiedź mocno śpi” oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci malowały portret swojego misia.

wychowawcy świetlicy

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie  wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci  zdolności  manualnych, rozbudzenie wyobraźni  i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką - wydzieranka lub wyklejanka w  formacie A – 4.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:  SP 60, SP 63, SP 38, SP 32, SP 47.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

Czytaj więcej: MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica