Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

FUNDACJA DR CLOWN W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dnia 04.12.2018 r. gościliśmy w świetlicy szkolnej wolontariuszy Fundacji dr Clown, którzy muzyką i zabawą umilili czas naszym podopiecznym. Wizyta ta była podsumowaniem akcji   „Mikołajkowa zbiórka zabawek” dla dzieci z oddziału onkologicznego.

Wszystkim zaangażowanym w tą akcję dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy !!!

wychowawczynie świetlicy

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”.

Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych.

Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką – rysowanie pastelami w formacie A – 4.

Wykonane prace były kolorowe, pomysłowe i oryginalne.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

KLASY 1

I   miejsce – Kasia Gajownik, Matylda Janicka

II   miejsce – Blanka Legawiec

III   miejsce – Matylda Kranz

KLASY 2

I     miejsce – Dominika Bonkowska

II   miejsce – Oliwia Belter

III miejsce – Michalina Otrębowska

KLASY 3

I     miejsce – Maja Hebda

II   miejsce – Nikola Tecław

III miejsce – Martyna Arkuszewska

Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

W miesiącu listopadzie 2018 r. wychowawczynie świetlicy podczas zajęć świetlicowych przeprowadziły ”Pasowanie na świetlika” – czyli przyjęcie dzieci z klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona „Świetlików”.

Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały zadania i odpowiadały na pytania, w których musiały wykazać się sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej.

Dzieci na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” złożyły „świetlicową przysięgę” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymały – świetlicowy znaczek „świetlik”.

 

wychowawczynie świetlicy

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W piątek 23 listopada 2018 r. obchodziliśmy w świetlicy „Światowy Dzień Pluszowego Misia”. Były pokazy przyniesionych pluszaków, zabawa „stary niedźwiedź mocno śpi” oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy dzieci namalował portret swojego misia.

wychowawczynie świetlicy

Rozstrzygnięcie międzyświetlicowego konkursu plastycznego "Ulubiona postać z bajki"

W miesiącu listopadzie 2018 r. wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Ulubiona postać z bajki”. Konkurs został zorganizowany w związku z przypadającym 5 listopada „Międzynarodowym Dniem Postaci z Bajek”. Adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci oraz propagowanie bajek i baśni.Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą ulubionego bohatera bajkowego, wykonaną z wybranej techniki plastycznej: origami płaskie, wydzieranka, naklejanka w formacie A3 lub A4.

Wykonane na konkurs prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością. Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce – Jagoda Burchardt kl.3, Michalina Obrębowska kl.2, Martyna Arkuszewska kl.3, Matylda Kranc kl.1

II   miejsce – Blanka Legawiec kl.1, Julia Wiśniewska kl.2, Dominika Bonkowska kl.2, Maja Hebda kl.3

Wyróżnienie: Matylda Janicka kl.1, Zosia Wojciechowska kl.1

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica