Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA”

26 maja 2018 r. swoje święto miały wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Moja Mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy - stworzenie jej portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Tosia Sikorska, Dominika Bonkowska, Adaś Talaśka

II miejsce – Marcel Koczorowski

III miejsce – Fabian Cisewski

wyróżnienie: Oliwier Szczygieł

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Wiktoria Pulkowska

II miejsce – Ala Nowak

wyróżnienie: Martyna Arkuszewska, Nadia Wąs, Milena Plichta

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Iga Majewska

II miejsce – Malwina Okońska

III miejsce – Emilka Koczorowska, Pola Wieluńska, Amelka Tyburek

wyróżnienie: Olga Rutkowska, Dobrusia Weselak, Laura Bojkowska

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

IX MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2018”

21.05.2018 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30 IX Miejski Przegląd Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2018”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy. Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci oraz rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności. Nasz zespół pod kierunkiem pań ze świetlicy Angeliki Elijasz i Ilony Jurkowskiej, „Wesołe Ludki” wystąpił w następującym składzie: Aleksandra Pogoriła, Emilka Koczorowska, Weronika Lewińska, Natalia Woźniak, Dominika Elijasz, Mikołaj Mrozowski,. Na przeglądzie wystąpiły również grupy z następujących szkół: SP 37, SP 41, SP 4, SP 61. Nasz zespół zaprezentował przedstawienie pt. „Bal owadów” otrzymując wyróżnienie za taneczno- sceniczną pochwałę muzyki i zgody.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

22.05.2018 r. grupa dzieci z naszej świetlicy w składzie (Aleksandra Wrona, Marcelina Ostrowska, Zuzanna Szczepańska, Wawrzyniec Mroczek, Michał Karabasz) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez wychowawczynie świetlicy Szkoły Podstawowej nr 38 w Bydgoszczy. Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z zakresu przyrody. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna jako jedyna uzyskała maksymalną ilość punktów za poprawne odpowiedzi w quizie przyrodniczym. W zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując – I MIEJSCE.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły grę planszową oraz sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK- PORTRET PRZODKA”

 W związku z przypadającym  21 i 22 stycznia „Dniem Babci i Dziadka”,   wychowawczyni świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała konkurs plastyczny  pt. Moja babcia, Mój dziadek – portret przodka”. Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz  pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych  prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Technika wykonania prac była  dowolna. Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KLASY I: Marcel Koczorowski kl.1b

KLASY II: Nikola Tecław  kl.2b,  Zosia Buczkowska kl.2b, Amelka Betlińska kl.2b,  Martyna Arkuszewska kl.2a, Zuzia Maraszkiewicz kl.2b

KLASY III: Olga Kawałkowska kl.3f, Oksana Zborowska kl.3f, Nadia Nowak kl.3d, Iga Majewska kl.3b, Julia Rosińska kl.3e

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału  w kolejnych konkursach!

autor: Angelika Elijasz

ROZSTRZYGNIĘCIE MIEDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „INWAZJA ANIOŁÓW”

inwazja aniolowW miesiącu grudniu 2017 r., w okresie przedświątecznym, wychowawczyni świetlicy pani Katarzyna Zielińska zorganizowała miedzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Inwazja Aniołów”. Konkurs adresowany był do dzieci z klas 1-3 SP bydgoskich szkół, które miały wykonać pracę plastyczno – techniczną ,związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY. Głównym celem konkursu było pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej i technicznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia. Technika wykonania prac była dowolna - płaska, na płaszczyźnie lub w formie przestrzennej. Format pracy maksymalnie 50 x 70 cm . Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną samodzielnie w świetlicy szkolnej. Na konkurs wpłynęło 76 prac z wielu świetlic szkolnych miasta Bydgoszczy. Wykonane prace były różnorodne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością i dokładnością wykonania.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 35, SP 60, SP 38, SP 63, SP 41, SP 38, SP 57, SP 43, SP 32 oraz z Zespołu Szkół Muzycznych.

Z naszej szkoły jury nagrodziło następujące dzieci:

Czytaj więcej: ROZSTRZYGNIĘCIE MIEDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „INWAZJA ANIOŁÓW”

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica