Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

W piątek 29 września 2017 r. z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” w świetlicy odbyło się wielkie obliczanie. Świetliki z klas 3 SP pokazały, że tabliczka mnożenia nie jest im straszna i może być fajną zabawą. Dzieci dzielnie rozwiązywały przygotowane wcześniej działania matematyczne, a po sprawdzeniu wyników - najlepsi otrzymali znaczki – „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

AKCJA - DOKARMIAMY ZWIERZĘTA LEŚNE

 

 Jak co roku ogłaszamy zbiórkę kasztanów, które będą pożywieniem dla zwierząt w okresie zimowym.  Kasztany przynosimy do świetlicy do końca 20 października 2017 r.

VIII MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2017”

   Dnia 07.06.2017 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30  VIII Miejski Przegląd Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2017”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci oraz rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

   Nasz zespół pod kierunkiem pań ze świetlicy Angeliki Elijasz i  Ilony Jurkowskiej, „Wesołe Ludki” wystąpił w następującym składzie: Aleksandra Pogoriła, Kinga Czajkowska, Julia Durczak, Weronika Lewińska, Julia Rosińska, Olga Skopowska, Natalia Woźniak, Mikołaj Mrozowski, Denis Deręgowski. Na przeglądzie wystąpiły również grupy z następujących szkół: SP 37 „Skrzaty”, SP 41 „Świetliki”, SP 4 ‘Czerwona Papryczka”, SP 61 „Czyściaki”, SP 63 ‘Świetliki”.

Nasz zespół zaprezentował przedstawienie pt. „Warzywa są smaczne i zdrowe” otrzymując  wyróżnienie za promowanie zdrowego trybu życia i wielogatunkowość sceniczną.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

W ostatnim tygodniu maja 2017 roku pani Hanna Kanadys zorganizowała w naszej świetlicy  konkurs plastyczny pt.: "Dzieci z różnych stron świata”. Celem konkursu było rozbudzenie w uczniach zainteresowania życiem i kulturą dzieci zamieszkujących różne regiony świata, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej.  

Prace dzieci wykonane były dowolną techniką, charakteryzowały się pomysłowością i wysokim poziomem artystycznym.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 01.06.2017 r.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   MIEJSCE – Róża Pietrzak, Klaudia Podolska

II  MIEJSCE – Laura Bojkowska, Nikola Nowicka

III MIEJSCE – Marysia Guzman, Amelka Tyburek, Ola Wrona

Wyróżnienia:  Kacper Kosz, Julia Rosińska, Magda Foksińska, Mateusz Wnuk

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA”

26 maja 2017 r. swoje święto miały  wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Moja Mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy -  stworzenie jej  portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami  ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Lilianna Ignaczak

II  miejsce – Nikola Tecław

III miejsce – Wiktoria Pulkowska, Kalina Nalewaj

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Weronika Lewińska

II  miejsce – Maja Geppert, Julia Rosińska

III miejsce – Maks Migdał, Lena Kopera

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Pola Skolimowska

II  miejsce – Klaudia Podolska

III miejsce – Krystian Sikora, Amelia Nebak

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału  w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica