Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

VIII MIEJSKI PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH „TEATRALNY ŚWIETLIK 2017”

   Dnia 07.06.2017 r. odbył się na scenie kina „Adria” ul. Toruńska 30  VIII Miejski Przegląd Zespołów Teatralnych „Teatralny Świetlik 2017”. Organizatorem imprezy była pani Grażyna Mężydło ze Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

Głównym celem przeglądu było promowanie młodych talentów, prezentacja dorobku artystycznego dzieci oraz rozwijanie wrażliwości i pobudzanie uczniów do dalszej aktywności.

   Nasz zespół pod kierunkiem pań ze świetlicy Angeliki Elijasz i  Ilony Jurkowskiej, „Wesołe Ludki” wystąpił w następującym składzie: Aleksandra Pogoriła, Kinga Czajkowska, Julia Durczak, Weronika Lewińska, Julia Rosińska, Olga Skopowska, Natalia Woźniak, Mikołaj Mrozowski, Denis Deręgowski. Na przeglądzie wystąpiły również grupy z następujących szkół: SP 37 „Skrzaty”, SP 41 „Świetliki”, SP 4 ‘Czerwona Papryczka”, SP 61 „Czyściaki”, SP 63 ‘Świetliki”.

Nasz zespół zaprezentował przedstawienie pt. „Warzywa są smaczne i zdrowe” otrzymując  wyróżnienie za promowanie zdrowego trybu życia i wielogatunkowość sceniczną.

Dzieciom z zespołu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA”

W ostatnim tygodniu maja 2017 roku pani Hanna Kanadys zorganizowała w naszej świetlicy  konkurs plastyczny pt.: "Dzieci z różnych stron świata”. Celem konkursu było rozbudzenie w uczniach zainteresowania życiem i kulturą dzieci zamieszkujących różne regiony świata, kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec odmienności kulturowej.  

Prace dzieci wykonane były dowolną techniką, charakteryzowały się pomysłowością i wysokim poziomem artystycznym.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 01.06.2017 r.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   MIEJSCE – Róża Pietrzak, Klaudia Podolska

II  MIEJSCE – Laura Bojkowska, Nikola Nowicka

III MIEJSCE – Marysia Guzman, Amelka Tyburek, Ola Wrona

Wyróżnienia:  Kacper Kosz, Julia Rosińska, Magda Foksińska, Mateusz Wnuk

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

autor: Angelika Elijasz

WEWNĄTRZŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „MOJA MAMA”

26 maja 2017 r. swoje święto miały  wszystkie mamy. W związku z tym w naszej świetlicy zorganizowany został świetlicowy konkurs plastyczny   pt. „Moja Mama”.

Konkurs przeznaczonym był dla uczniów klas 1 – 3 SP uczęszczających do świetlicy szkolnej. Celem konkursu było przedstawienie mamy -  stworzenie jej  portretu, kształtowanie szacunku do najbliższych członków rodziny oraz kształcenie kreatywności dzieci. Wykonane prace były bardzo ciekawe i oryginalne. Przeważała technika wykonania –– rysowanie kredkami  ołówkowymi i pastelami.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

KATEGORIA kl. I

I   miejsce – Lilianna Ignaczak

II  miejsce – Nikola Tecław

III miejsce – Wiktoria Pulkowska, Kalina Nalewaj

KATEGORIA kl. II

I   miejsce – Weronika Lewińska

II  miejsce – Maja Geppert, Julia Rosińska

III miejsce – Maks Migdał, Lena Kopera

KATEGORIA kl. III

I   miejsce – Pola Skolimowska

II  miejsce – Klaudia Podolska

III miejsce – Krystian Sikora, Amelia Nebak

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do udziału  w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ „WIOSNA NA SPORTOWO”

23.05.2017 r. grupa dzieci z naszej świetlicy w składzie ( Karolina Nawrocka, Zosia Czarnecka, Piotr Struensse, Łukasz Wojtaszek, Jonasz Drews, Marcel Stępowski, Eryk Hatka) wzięła udział w Międzyświetlicowym Turnieju „Wiosna na sportowo” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 38 w Bydgoszczy.

Podczas turnieju uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną oraz wiedzą z  dziedziny języka polskiego, matematyki oraz wiadomościami o przyrodzie. Konkurencje sportowe były przeplatane pytaniami z w/w dziedziny. Nasza drużyna w quizie i zmaganiach sportowych z dużym zaangażowaniem i wytrwałością konkurowała z innymi szkołami, zajmując – I MIEJSCE.

Na zawodach panowała atmosfera zdrowej rywalizacji i zasady FAIR PLAY. Dla naszej świetlicy dzieci wywalczyły gre planszową oraz sprzęt sportowy, który z pewnością urozmaici zabawy na świeżym powietrzu.

autor: Angelika Elijasz

„PODARUJ CZĘŚĆ SWOJEGO SERCA - WYKONAJ LAURKĘ DLA TOMASZA GOLLOBA”

 

Wykonaj LAURKĘ (dowolną techniką plastyczną) i napisz życzenia! Gotową pracę przynieś do świetlicy szkolnej, a my przekażemy ją Tomkowi. Organizator akcji - wychowawczyni świetlicy pani Kinga Wrzesińska.

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica