Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

„TELETURNIEJ O BYDGOSZCZY” W ŚWIETLICY

21.10.2020r. przeprowadzony został "Teleturniej o Bydgoszczy". Do teleturnieju przystąpili uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich.

Wybrany uczestnik z każdej grupy losował kartkę z pytaniem. Następnie po wspólnym zastanowieniu się nad odpowiedzią, uczniowie odpowiadali na pytania.

Po skończonej grze nauczyciel podsumował ilość punktów zdobytych przez uczestników poszczególnych grup. W związku z osiągnięciem minimalnej różnicy tj. 1-go punktu między grupami, przyznano pierwsze i drugie miejsce z wyłączeniem miejsca trzeciego.

I miejsce zajęli uczniowie:

Wiktoria Sikorska - kl. 2c

Klaudia Bojkowska - kl. 2c

Maja Giza - kl. 3a

Dominika Urbańska - kl. 3a

II miejsce zajęli uczniowie:

Adam Meknassi - kl. 2e

Lidia Paj - kl. 3e

Dominika Borak - kl. 2e

Kacper Solecki - kl. 1d

Nikola Ogorzelska - kl. 1d

Kuba Rogulski - kl. 1d

Oliwier Strokowski - kl. 2e

Jakub Block - kl. 1d

Organizator: Mariola Górna

QUIZ HISTORYCZNY „JESTEM POLAKIEM”

16.10.2020r. odbył się quiz historyczny. Udział wzięli uczniowie klas drugich oraz trzecich. Wszyscy uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące tematyki patriotycznej. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzono 19.10.2020 r.

Spośród uczniów biorących udział w quizie, najwyższą liczbę punktów osiągnęły następujące osoby:

I miejsce – Matylda Krantz – kl. 3a

II miejsce – Alicja Korytkowska – kl. 3a

III miejsce – Dominika Urbańska – kl. 3a

Wyróżnienie - Leon Jonas - kl. 3a

Wyróżnienie - Tomasz Majewski - kl. 2d

Angelika Elijasz

KÓŁKO HISTORYCZNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Kółko historyczne „ Śladami przeszłości” odbywa się w każdą środę od godziny 14:00 do 15:30. W kółku biorą udział uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich. Wszyscy uczniowie aktywnie uczestniczą w zajęciach historycznych.

Prowadząca zajęcia - Mariola Górna

Światowy dzień zwierząt w świetlicy

Każdy z nas wie, że zwierzęta to istoty, bez których życie człowieka byłoby nudne i pozbawione radości. Dlatego też w poniedziałek (05.10.2020 r.) w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „Światowy Dzień Zwierząt”, który na całym świecie obchodzony jest corocznie 4 października. Został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt trwający do 10 października. 

Podczas świetlicowych obchodów rozmawialiśmy na temat naszych ulubieńców - czyli jakie zwierzątka hodujemy w domu, jakie miejsce zajmują w naszym życiu oraz jak możemy im pomagać? Oglądaliśmy film przedstawiający zwierzęta domowe i zwierzęta egzotyczne oraz słuchaliśmy piosenki „Puszek okruszek”. Ponadto rozwiązywaliśmy tematyczne zagadki i wykonywaliśmy prace plastyczne przedstawiające różne zwierzęta.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że zwierzaczki są bardzo ważne w naszym życiu.

Bez nich byłoby nam smutno.

Angelika Elijasz

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W piątek 02 października 2020 r. z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” w świetlicy odbyło się wielkie obliczanie. Świetliki pokazały, że tabliczka mnożenia nie jest im straszna i może być fajną zabawą.

Dzieci dzielnie rozwiązywały przygotowane wcześniej działania matematyczne oraz kolorowały symbol akcji – „sowę”. 

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica