Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „JESIENNE DRZEWO”

W miesiącu październiku 2019 r. wychowawczyni świetlicy Angelika Elijasz zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny pt. „Jesienne Drzewo”. 

Celem konkursu było przedstawienie różnorodności jesiennych barw, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz pobudzenie dzieci do tworzenia oryginalnych prac.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej, dowolną techniką w formacie A -3, lub A-4. Uczniowie tworząc jesienne dzieła zastosowali różne techniki wykonania: malowanie farbami, pastelami suchymi, kredkami ołówkowymi, wyklejanie kolorowym papierem. Wykonane przez dzieci prace były bardzo ciekawe i oryginalne.

Prace oceniono pod względem doboru odpowiednich barw, dokładność i różnorodność wykonania. Na konkurs wpłynęło ok. 50 prac.

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 37,     SP 4, SP 60 oraz z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.

Z naszej szkoły zwycięzcami konkursu zostali:

KLASA III

I   miejsce – Jaśmina Ścibich, Mikołaj Kisielewski, Igor Wesołowski

III miejsce – Amelia Szkołuda

KLASA II

I   miejsce – Nela Wiśniewska, Maja Giza, Marcelina Grzywacz

Wyróżnienie – Blanka Legawiec, Adam Mazurek

KLASA I

II miejsce – Kornelia Górczyńska

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy.

Angelika Elijasz

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W piątek 04 października 2019 r. z okazji „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” w świetlicy odbyło się wielkie obliczanie. Świetliki pokazały, że tabliczka mnożenia nie jest im straszna i może być fajną zabawą. 

Dzieci dzielnie rozwiązywały przygotowane wcześniej działania matematyczne oraz kolorowały symbol akcji – „sowę”. Po sprawdzeniu wyników - najlepsi otrzymali znaczki – „Ekspert Tabliczki Mnożenia”.

„DZIEŃ JABŁKA” W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Z okazji „Światowego Dnia Jabłka” przypadającego 28.09.2019 r. wychowawczynie świetlicy szkolnej w piątek 27.09.2019 r. zorganizowały obchody „ Świetlicowego Dnia Jabłka”. Świętowanie rozpoczęło się od bliższego poznania „jabłka”. Na początku dzieci wysłuchały ciekawostek na temat właściwości zdrowotnych tego smacznego owocu. Następnie odpowiadały na pytania dotyczące jabłek – ich odmian, co można zrobić z jabłek, do czego ich używamy itp. Okazało się, że dzieci posiadają sporą wiedzę na ten temat i chętnie dzielili się nią z kolegami i koleżankami.

Uczniowie mieli również możliwość wykazania się umiejętnościami praktycznymi - w obieraniu jabłka ze skórki i cięcia go na talarki za pomocą specjalnego urządzenia. Wykonywane czynności cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci.

Na zakończenie uczniowie degustowali smaczne jabłkowe talarki oraz sok jabłkowy, które zjadały i wypijały z wielkim apetytem.

Warto pamiętać, że codzienna porcja owoców to prawdziwy zastrzyk witamin i wartości odżywczych. Korzystajmy więc z darów jesieni i wybierajmy jabłka.

 

Angelika Elijasz

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Rodzice/opiekunowie prawni /, którzy chcą zapisać dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o wypełnienie WNIOSKU NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BYDGOSZCZY Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO i dostarczenie do wychowawców świetlicy szkolnej (od dnia 02.09.2019 r.).                            

Wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub u wychowawców w świetlicy szkolnej SP 31 (od dnia 02.09.2019 r.)

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ PIERWSZE KWIATY ZWIASTUNY WIOSNY”

W marcu 2019 r. dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. „Pierwsze kwiaty – zwiastuny wiosny” zorganizowanym przez wychowawczynię naszej świetlicy - panią Angelikę Elijasz. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Tematyka konkursu uwzględniała aktualną porę roku (jej pierwszych zwiastunów – pojawiających się kwiatów). Celem konkursu było uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni dzieci, kształcenie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci. 

Dzieci miały za zadanie wykonanie kwiatów tj.: (krokus, przebiśnieg, żonkil, zawilec, tulipan, przylaszczki itp.) różnymi technikami m.in. wyklejanka, wydzieranka, origami w formie przestrzennej lub płaskiej.

Na konkursy wpłynęło 80 prac z bydgoskich świetlic szkolnych m.in. z SP 37, SP 32, SP 38, SP 60, SP 63 oraz Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Uczniowie biorący udział w konkursie bardzo zaangażowali się w wykonanie prac – powstały przepiękne, kolorowe oraz dokładnie i estetycznie wykonane kwiaty.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone i wyróżnione następujące osoby:

I   miejsce – Lena Podlasińska kl.2, Dominika Bonkowska kl.2, Oliwia Brzezińska kl.3, Fabian Ciszewski kl.2, Michalina Otrębowska kl.2

II miejsce – Natalia Gorczyńska kl.1, Marcelina Nietz kl.1, Blanka Legawiec kl. 1, Amelka Gurgul kl.1, Dominika Urbańska kl.1, Natasza Kania kl.2

Wyróżnienia: Ania Zherebukh kl.2, Lena Świtała kl.1, Marta Orlińska kl.2

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica