Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

IX PRZEGLĄD ŚWIETLICOWYCH ZESPOŁÓW WOKALNO-TANECZNYCH „ MUZYCZNY ŚWIETLIK 2016 ”

07.12.2016 r. grupa wychowanków z naszej świetlicy pod kierunkiem pani Katarzyny Zielińskiej  uczestniczyła w IX Miejskim Przeglądzie Świetlicowych Zespołów Wokalno-Tanecznych „Muzyczny Świetlik 2016” zorganizowanym w Kinoteatrze „Adria”.Naszą świetlicę prezentował zespół, w skład którego wchodziły uczennice klasy 3 SP : Martyna Lewandowska, Karolina Nawrocka, Weronika Różalska. Zespół otrzymał wyróżnienie za radosną interpretację piosenki „Mucha w Mucholocie”.

Dziękujemy dziewczynkom za piękny występ i życzymy dalszych sukcesów wokalno – tanecznych.

autor: Angelika Elijasz

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W miniony piątek 25 listopada 2016 r. obchodziliśmy w świetlicy Światowy Dzień Pluszowego Misia. Honorowym Gościem tego dnia była pani wicedyrektor mgr Aleksandra Codrow. Były pokazy przyniesionych pluszaków, tańce, pląsy, quizy oraz degustacja misiowego przysmaku – kanapki z miodem. Na koniec wspólnej zabawy każdy z uczestników namalował portret misia. Wykonane prace utworzyły „Misiową Galerię Talentów”.

autor: Angelika Elijasz

„MAŁE, DUŻE I BRZUCHATE - WSZYSTKIE MIŚKI SĄ PUCHATE”

W związku z przypadającym 25 listopada „Światowym Dniem Pluszowego Misia” wychowawczyni świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny   pt. Małe, duże i brzuchate - wszystkie miśki są puchate”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: upowszechnianie wśród uczniów „Światowego Dnia Pluszowego Misia”, rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, rozbudzenie wyobraźni i pomysłowości u uczniów oraz nabycie przez dzieci umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę przedstawiającą sylwetę misia, wykonaną techniką - wydzieranka lub wyklejanka w formacie A – 4. Zainteresowanie konkursem było duże. Wykonane prace były wielobarwne, zachwycały pomysłowością, oryginalnością oraz dokładnością wykonania.

Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy: SP 60, SP19, SP nr 57.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   miejsce – Martyna Arkuszewska kl.1, Mikołaj Mrozowski kl.2, Łukasz Wojtaszek kl.3, Klaudia Podolska kl.3

II   miejsce – Marysia Guzman kl.2, Weronika Różalska kl.3, Liliana Sitkiewicz kl.3

III miejsce – Kinga Czajkowska kl.2, Kalina Albińska kl.3, Karolina Nawrocka kl.3

Wyróżnienie: Andrea Grzębowski kl.2, Julia Rosińska kl.2, Weronika Lewińska kl.2, Oksana Zborowska kl.2.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „ZABYTKI I POMNIKI BYDGOSZCZY”

W miesiącu listopadzie 2016 r. zorganizowano międzyświetlicowy konkurs plastyczny  pt. Zabytki, pomniki Bydgoszczy”. Organizatorkami konkursu były wychowawczynie świetlicy Angelika Elijasz i Ilona Jurkowska. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 SP uczęszczających do świetlic szkolnych na terenie miasta Bydgoszczy. Celem konkursu było: rozwijanie zainteresowań dzieci związanych z historią i kulturą Bydgoszczy, rozbudzanie w uczniach postaw i więzi związanych z wydarzeniami lokalnymi, popularyzowanie wiedzy na temat miasta Bydgoszczy oraz rozwijanie spostrzegawczości na zmieniającą się panoramę i krajobraz miasta.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu indywidualnej pracy plastycznej przedstawiającej zabytki lub pomniki Bydgoszczy. Każdy uczestnik miał prawo zgłosić jedną pracę wykonaną dowolna techniką plastyczną (rysowane, malowane, wyklejane) w formacie A – 3.

Na konkurs wpłynęło ok. 40 prac plastycznych z bydgoskich świetlic szkolnych. Wykonane prace były różnorodne i wielobarwne, zachwycały pomysłowością i oryginalnością.Jury nagrodziło prace dzieci i wyłoniło laureatów z następujących szkół miasta Bydgoszczy:   SP 63, SP 60, SP 66, SP 65.

Z naszej szkoły jury wyłoniło następujących zwycięzców:

I   MIEJSCE  – IGNACY KUREK KL.1A, MIKOŁAJ ŁOBODA KL.2C, MAGDALENA FOKSIŃSKA KL.3A

II   MIEJSCE – AGNIESZKA SAWOSZ KL.2B, KACPER KOSZ KL. 3D

III MIEJSCE – JULIA ROSIŃSKA KL.2E, RÓŻA PIETRZAK KL.3B,  KLAUDIA PODOLSKA KL.3B

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

autor: Angelika Elijasz

PASOWANIE NA „ŚWIETLIKA”

Dnia 14 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyło się przyjęcie dzieci klas pierwszych SP uczęszczających do świetlicy szkolnej do grona świetlików – czyli „Pasowanie na Świetlika”.Dzieci zanim stały się pełnoprawnymi „Świetlikami” rozwiązywały rożne zadania, rebusy oraz quizy, w których musiały wykazać się sprawnością intelektualną. Uczniom zostały również odczytane zasady zachowania obowiązujące w świetlicy szkolnej. Po złożeniu uroczystego ślubowania, każde dziecko na dowód bycia pełnoprawnym „Świetlikem” oraz jako symbol akceptacji świetlicowego regulaminu otrzymało - znaczek świetlika.

autor: Angelika Elijasz

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica