Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

W miesiącu marcu 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy pani Ilona Jurkowska zorganizowała wewnątrzświetlicowy  konkursy plastyczny   pt. „Pisanka Wielkanocna”.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Celem konkursów było przybliżenie tradycji i symboli związanych ze Świętami Wielkiej Nocy, rozwijanie umiejętności plastycznych, fantazji oraz kreatywności u dzieci.

Dzieci wykonywały prace indywidualnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania prac była dowolna tj. rysowanie ( kredki ołówkowe, pastele), wyklejanie i naklejanie (krepa, kolorowy papier) oraz wypełnianie (plastelina, makaron,) składanie (metoda orgiami płaskie).

Wykonane prace były bardzo pomysłowe, ciekawe i estetycznie wykonane.

Jury dokonało oceny prac i nagrodziło następujące dzieci w poszczególnych kategoriach:

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY „PISANKA WIELKANOCNA”

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „WALENTYNKOWE SERCE DLA CIEBIE”

  

     W miesiącu lutym 2015 r. wychowawczyni naszej świetlicy Pani Katarzyna Zielińska zorganizowała międzyświetlicowy konkurs plastyczny „Walentynkowe serce dla Ciebie”. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1 – 3 SP miasta Bydgoszczy uczęszczających do świetlic szkolnych.

Celem konkursu było wykonanie walentynkowej laurki – walentynkowego serca, rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej. Technika wykonania prac była dowolna. Nadesłane prace były oryginalne, ciekawe i estetycznie wykonane. 

Z naszej świetlicy zostały wyróżnione i nagrodzone następujące dzieci:

- Klara Orzeł kl.3, Oliwia Krzyśko kl.3, Karolina Nawrocka kl.1


Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za aktywny udział w konkursie.

Autor: Angelika Elijasz

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIMOWY KRAJOBRAZ”

  W miesiącu lutym 2015 r. dzieci z naszej świetlicy wzięły udział  w międzyświetlicowym konkursie plastycznym pt. „Zimowy Krajobraz”. Organizatorem  konkursu była wychowawczyni naszej świetlicy - pani Hanna Kanadys. Celem konkursu było budzenie zainteresowań otaczającym światem, uwrażliwienie na piękno zimowej przyrody oraz rozwijanie twórczej aktywności i wyobraźni dziecka.

Dzieci wykonywały prace samodzielnie w świetlicy szkolnej. Technika wykonania była dowolna - malowanie, wyklejanie, naklejanie, rysowanie.

Z naszej świetlicy zostały nagrodzone i wyróżnione  następujące dzieci:

I miejsce – Marcel Piotrowski kl.2

II miejsce – Klara Orzeł kl.3

III miejsce – Aleksandra Kucharska kl.3

Wyróżnienie:  Zosia Kopera kl.2, Karolina Stróżyńska kl.1, Weronika Rozwadowska – Walczak kl.1, Tymon Chlebowski kl.2

reszta zdjęć w galerii

autor: Angelika Elijasz

III MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ JĘZYKOWY „WESOŁE ZABAWY Z ORTOGRAFKIEM”

 Dnia 09.02.2015 r. odbył się III Międzyświetlicowy Turniej językowo – ortograficzny „WESOŁE ZABAWY Z ORTOGRAFKIEM”. Ideą turnieju było zorganizowanie dzieciom ze świetlic szkolnych czasu wolnego z naciskiem na wesołą zabawę i upowszechnianie poprawności językowo – ortograficznej języka polskiego. Impreza adresowana była do wychowanków świetlic ze szkół podstawowych naszego miasta.

Po powitaniu przez organizatorkę turnieju – panią Ilonę Jurkowską wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów , zajęciu miejsc - drużyny przystąpiły do rozwiązywania turniejowych konkurencji. Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom podczas rozwiązywania zadań , które zostały podzielone na 3 rundy, w każdej po cztery łamigłówki.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji , podliczeniu punktacji uczestnicy zajęli następujące miejsca :

I MIEJSCE SP 38

II MIEJSCE SP 60

III MIEJSCE SP 31 i SP 37

Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK”

 

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni ze świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała dla dzieci świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek” – portret mojego przodka.

Konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret mojego przodka” dla uczniów klas 1 – 3 SP odbył się 16 stycznia 2015 r. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Dzieci zastosowały różne techniki wykonania min. rysowanie pastelami, wyklejanie krepą i materiałem, wyklejane plasteliną.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce – Krzyśko Oliwia kl.3, Cisewska Alicja kl.3, Stróżyńska Karolina kl.1

II miejsce – Kamerdyn Natalia kl.1, Kurczewska Amelka kl.2, Stankiewicz Ania kl.2

III miejsce – Cegielska Zosia kl.3, Gralla Liwia kl.3, Sosnowska Julia kl.3

wyśnienie – Marsza Hania kl.1, Karamon Nina kl.2

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica