Świetlica szkolna czynna jest

od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 17.00

Do świetlicy uczęszczają dzieci z klas I-III SP, których oboje rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki  w  czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) na Karcie zgłoszenia do świetlicy (do pobrania u wychowawców świetlicy). 

Opiekę nad przebywającymi w niej dziećmi sprawują wychowawczynie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym

  •  mgr Ilona Jurkowska
  • mgr Angelika Elijasz
  • mgr Hanna Kanadys
  • mgr Katarzyna Zielińska
  • mgr Mariola Górna

 Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych oraz rozwijania swoich talentów.

Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał pogłębianiu zainteresowań dzieci oraz kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych norm zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, , wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

W świetlicy prowadzone są  różnorodne zajęcia:

plastyczno – techniczne, na których przygotowywane są upominki dla bliskich, dekoracje okolicznościowe, wystawki prac, elementy dekoracji i rekwizytów do przedstawień przygotowywanych przez świetlicę.

dydaktyczne, odbywają się według planu pracy świetlicy z podziałem tematycznym  na miesiące i tygodnie. Dotyczą  one najbliższego otoczenia dziecka, obejmują  wiadomości o Polsce i świecie, nawiązują do obchodzonych świąt i innych ważnych wydarzeń

ruchowo-umuzykalniające,

teatralne, czytelnicze, rozwijające horyzonty umysłowe dziecka

sportowo - rekreacyjne, gry i zabawy sportowe odbywające się głównie na boisku szkolnym

zabawy i gry dydaktyczne oraz towarzyskie.

Systematycznie prowadzone są  również zajęcia mające na celu pomoc dzieciom w nauce.  Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

III MIĘDZYŚWIETLICOWY TURNIEJ JĘZYKOWY „WESOŁE ZABAWY Z ORTOGRAFKIEM”

 Dnia 09.02.2015 r. odbył się III Międzyświetlicowy Turniej językowo – ortograficzny „WESOŁE ZABAWY Z ORTOGRAFKIEM”. Ideą turnieju było zorganizowanie dzieciom ze świetlic szkolnych czasu wolnego z naciskiem na wesołą zabawę i upowszechnianie poprawności językowo – ortograficznej języka polskiego. Impreza adresowana była do wychowanków świetlic ze szkół podstawowych naszego miasta.

Po powitaniu przez organizatorkę turnieju – panią Ilonę Jurkowską wszystkich przybyłych uczestników i ich opiekunów , zajęciu miejsc - drużyny przystąpiły do rozwiązywania turniejowych konkurencji. Wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom podczas rozwiązywania zadań , które zostały podzielone na 3 rundy, w każdej po cztery łamigłówki.

Po zakończeniu wszystkich konkurencji , podliczeniu punktacji uczestnicy zajęli następujące miejsca :

I MIEJSCE SP 38

II MIEJSCE SP 60

III MIEJSCE SP 31 i SP 37

Spotkanie zakończyło się wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań.

autor: Angelika Elijasz

KONKURS PLASTYCZNY „MOJA BABCIA, MÓJ DZIADEK”

 

21 i 22 stycznia swoje Święto mieli Babcie i Dziadkowie. W związku z tym wychowawczyni ze świetlicy pani Angelika Elijasz zorganizowała dla dzieci świetlicowy konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek” – portret mojego przodka.

Konkurs plastyczny pt. „Moja babcia, Mój dziadek – portret mojego przodka” dla uczniów klas 1 – 3 SP odbył się 16 stycznia 2015 r. Celem konkursu było stworzenie portretu babci lub dziadka, prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej oraz pobudzanie dzieci do tworzenia samodzielnych i oryginalnych prac.

Wykonane przez dzieci prace były ciekawe i oryginalne. Dzieci zastosowały różne techniki wykonania min. rysowanie pastelami, wyklejanie krepą i materiałem, wyklejane plasteliną.

Jury dokonało oceny prac i wyłoniło następujących laureatów:

I   miejsce – Krzyśko Oliwia kl.3, Cisewska Alicja kl.3, Stróżyńska Karolina kl.1

II miejsce – Kamerdyn Natalia kl.1, Kurczewska Amelka kl.2, Stankiewicz Ania kl.2

III miejsce – Cegielska Zosia kl.3, Gralla Liwia kl.3, Sosnowska Julia kl.3

wyśnienie – Marsza Hania kl.1, Karamon Nina kl.2

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach!

Udział dzieci ze świetlicy szkolnej w międzyświetlicowych konkursach plastycznych październik – grudzień 2014 r.

Na przełomie miesięcy października, listopada i grudnia 2014 r. dzieci ze świetlicy szkolnej wzięły udział w międzyświetlicowych konkursach plastycznych .

Konkursy przeznaczone był dla uczniów klas 1-3 SP przebywających w świetlicy szkolnej. Dzieci samodzielnie wykonywały prace konkursowe w świetlicy, różnymi technikami m. in. rysowanie ( kredki ołówkowe, pastele), wyklejanie i naklejanie (krepa, kolorowy papier) oraz wypełnianie (plastelina, nasiona,) składanie (metoda orgiami płaskie).

Tematyka konkursów była różnorodna, dotyczyła m.in.

- środowiska naturalnego i przyrody,

- szczególnych dni w miesiącu np. „Dzień pluszowego misia”, „Dzień postaci z bajek”,

- tradycji i symboli związanych z Świętami Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie

Celem konkursów było:

- uwrażliwienie na piękno przyrody,

- rozwijanie twórczej ekspresji i wyobraźni dzieci,

- kształcenie kreatywności oraz rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,

- rozwijanie umiejętności prezentowania swoich pomysłów,

- propagowanie zajęć plastycznych jako formy atrakcyjnego spędzania czasu wolnego,

- przybliżenie tradycji i symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- rozwijanie umiejętności plastycznych, fantazji oraz kreatywności u dzieci.

W miesiącu październiku 2014r. dzieci wzięły udział w następujących konkursach plastycznych uzyskując poszczególne noty:

Czytaj więcej: Udział dzieci ze świetlicy szkolnej w międzyświetlicowych konkursach plastycznych październik –...

AKCJA DOKARMIAMY ZWIERZĘTA LEŚNE

 
 
Ogłaszamy zbiórkę kasztanów, które będą pożywieniem dla zwierząt w okresie zimowym.  
Kasztany przynosimy do świetlicy do końca października.
Jesteś tutaj: Start Specjaliści Świetlica