Konkurs „Symbole mojego regionu” rozstrzygnięty

Serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i ich rodzicom za tak liczny udział w konkursie zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy. Wybór w pierwszej kategorii wiekowej był bardzo trudny, ponieważ prac było wiele, a wszystkie piękne i niepowtarzalne. Tym bardziej cieszy , ze okazał się on trafny, ponieważ nasz uczeń Filip Olszewski z 1 c zajął I miejsce na 173 prace z całej Polski a Matylda Janicka z 2 b wyróżnienie. Prace oceniały jak zawsze dzieci niewidome oraz tyflopedagodzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Gala wręczenia nagród odbędzie się 3 grudnia, z której w późniejszym terminie zostaną wstawione zdjęcia na stronę szkoły. Niektóre prace zostały wywieszone w gablocie szkolnej na drugim piętrze przy gabinecie Pani wicedyrektor. Zatem zapraszam do podziwiania J i w imieniu swoim oraz dzieci z ośrodka raz jeszcze DZIĘKUJĘ!

Karina Romel-Gromacka

Jesteś tutaj: Start Z życia szkoły Sukcesy przedmiotowe Konkurs „Symbole mojego regionu” rozstrzygnięty