Powrót

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA ZIMOWISKA

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 31 ul. Karłowicza 2, 85-092 Bydgoszcz, tel. +48523413234

Forma wypoczynku: Obóz

Czas trwania: od 02-13-2021 do 02-19-2021

Adres wypoczynku: Willa Cztery Pory Roku ul. Królewska 41, 34-511 Kościelisko

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Adres zamieszkania:

Adres zamieszkania lub pobytu rodziców:

Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień)
Rok szczepienia:
Rok szczepienia:
Rok szczepienia:
Nazwa szczepienia:
Nazwa szczepienia:

Wyślij zgłoszenie: