Zastępstwa w dniu 2018-03-23 piątek
Bożena Dirbach
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bg - geografia, 217 K. Dąbrowska mat.
6 7 ap - geografia, 217 J. Grabowska plast.
7 3 1dg - geografia, 217 S. Sobczuk j.ang.
8 3 1cg - geografia, 217 M. Bereszyńska j.nie.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 IIp3 A. Czwarno  
8 IIp2 M. Bereszyńska  
       
Wioleta Falkowska
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 1bg - chemia, SG2 J. Belter wf
8 7 cp - chemia, 214 L. Marachowska fiz.
9 7 ap - chemia, 214 J. Grabowska plast.
10 3 1cg - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 IIp1 A. Pawełkiewicz  
9 IIp2 J. Grabowska  
       
Katarzyna Jarzembowska
lekcja opis zastępca uwagi
4 6 ap - j.polski, 205 M. Dąbek j.ang.
5 7 ap - j.polski, 205 M. Ciesielska j.pol.
6 5 dp - j.polski, 205 M. Ciesielska j.pol.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 IIp3 K. Dąbrowska  
6 PST M. Kasprzak  
       
Katarzyna Lewicka
lekcja opis zastępca uwagi
2 1 ap - e_wczesnoszk, 010 D. Hernet e.wczes.
3 1 ap - e_wczesnoszk, 010 D. Hernet e.wczes.
4 1 ap - e_wczesnoszk, 010 D. Hernet e.wczes.
5 1 ap - e_wczesnoszk, FIT D. Hernet wf
       
Joanna Lipowicz-Jagodzińska
lekcja opis zastępca uwagi
2 5 cp - hist. i społ, 105 A. Żywiałowska j.pol.
3 2 dg - historia, 207 K. Dąbrowska mat.
5 7 ep - historia, 207 A. Droż mat.
6 4 cp - historia, 119 M. Marynowska  
7 6 ap - hist. i społ, 205 A. Pawełkiewicz mat.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 Ip1 A. Kwapich  
7 IIp2 S. Sobczuk  
       
Karol Malendowicz
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bp - religia, 013 H. Szarkowska e.wczes.
5 4 cp - religia, 121 P. Rajewski muz.
6 2 ap - religia, 008 A. Czwarno rel.
7 4 ap - religia, 206 A. Czwarno rel.
9 4 dp - Uczniowie zwolnieni do domu    
10 1 bp - religia, 009 M. Szymańska e.wczes.
       
Marcin Mojsiej
lekcja opis zastępca uwagi
8 6 ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
9 6 ap - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 SG M. Kuliński  
       
Jolanta Nadolna
lekcja opis zastępca uwagi
4 7 ep - j.polski, SG2 M. Maćkowski wf
5 7 bp - j.polski, 103 P. Kowalczyk hist.
6 7 bp - j.polski, 103 A. Droż mat.
7 3 1cg - godz.wych, SG2 M. Maćkowski za ostatnią lekcję
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 IIp1 M. Dąbek  
6 SZA M. Maćkowski  
       
Maria Panfil
lekcja opis zastępca uwagi
7 2 ag - religia, 106 M. Kasprzak wf
8 3 1ag - religia, 106 S. Sobczuk j.ang.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 Ip3 M. Ciesielska  
       
Agata Piskorz
lekcja opis zastępca uwagi
5 2 bg(1) - j.angielski, 202 M. Bereszyńska złączenie grup
7 4 dp - j.angielski, 101 M. Kuliński  
8 7 bp - j.angielski, 101 Z. Bekisz-Michalska j.ang.
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 Ip3 A. Czwarno  
8 Ip1 Z. Bekisz-Michalska  
       
Anna Pol
lekcja opis zastępca uwagi
2 6 cp - j.polski, 204 I. Dembska wf
3 6 bp - Uczniowie przychodzą później    
4 2 cg - j.polski, SG2 J. Śmieszek wf
5 3 1ag - j.polski, 204 J. Grabowska art.
6 3 1bg - j.polski, SG2 I. Dembska wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 IIp1 L. Marachowska  
5 IIp3 M. Bereszyńska  
6 IIp3 M. Dąbek  
       
Mateusz Winiarski
lekcja opis zastępca uwagi
1 7 cp - Uczniowie przychodzą później    
2 7 cp - Uczniowie przychodzą później    
5 2 cg - piłka nożna, POL1 M. Maćkowski złączenie grup
6 2 cg - piłka nożna, POL M. Maćkowski złączenie grup
       
Filip Wypych
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 dg(2) - Uczniowie przychodzą później    
2 2 dg(2) - Uczniowie przychodzą później    
4 4 ap - siatkówka, SG1 M. Kromrych siat.
5 4 ap - siatkówka, SG1 M. Kromrych siat.
6 7 dp - wf, SG2 M. Kasprzak wf
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 PW A. Nowakowski  
5 PW M. Maćkowski  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN